JOHAN HOFKENS

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 11/10/2010

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof. dr.

Functies:

  • Lid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)
  • Verbonden met het Departement Chemie (KU Leuven)


scheikundige


Activiteit: Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven