PIERRE JACOBS

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 9/10/1996

Lidmaatschap: Gewoon lid

Functies:

  • Lid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)
  • Verbonden met de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)


Doet onderzoek in verschillende domeinen van de heterogene katalyse: ontwerpen van op maat gemaakte katalysatoren, koolwaterstoffentransformaties, katalytische chemie van hernieuwbare grondstoffen, milieu- en voedingskatalyse, fysico-chemie van katalysatoren.


Activiteit: Aangesteld navorser (1972), bevoegdverklaard navorser (1976), onderzoeksdirecteur (1981-88) NFWO; gewoon hoogleraar (1989) KU Leuven.

Opleiding: Ir. Scheikunde en Landbouwindustrieën (1967), dr. Landbouwwetenschappen (1971), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1976) KU Leuven.