PAUL LAGASSE

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 9/10/1996

Lidmaatschap: Erelid

Functies:

  • Verbonden met de Vakgroep Informatietechnologie (UGent)
  • Erelid van de Klasse Technische wetenschappen (KVAB)


Autoriteit op het vlak van telecommunicatie en informatietechnologie.


Activiteit: Docent (1977), gewoon hoogleraar (1981), voorzitter vakgroep Informatietechnologie (1992) RUG; voorzitter Wetenschappelijk Comité van de Koninklijke Sterrenwacht van België (1992); secretaris-generaal URSI.

Prijzen: AIG-prijs (1968), prijs Isabella van Portugal (1969), studentenprijs KVIV (1969), wetenschappelijke Louis Empainprijs (1976), Winkler Prinsprijs (1976), prijs ACEC-100ste verjaardag (1982), alumniprijs (1982).

Opleiding:

Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1969), dr. ir. (1972) RUG.