JOHAN MARTENS

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 16/11/2011

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof. dr.

Functies:

  • Lid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)
  • Verbonden met de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)


Expert in poreuze materialen voor toepassingen in heterogene katalyse, adsorptieve scheidingen en gecontroleerde vrijgave van molekulen.


Activiteit: Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven

Opleiding: