LUC MOENS

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 10/10/2012

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof. dr.

Functies:

  • Lid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)
  • Verbonden met de Vakgroep Analytische Chemie (UGent)


Specialist in de ontwikkeling van nieuwe analysemethoden, in het bijzonder voor de bepaling van ultraspoorelementconcentraties in (micro)stalen. Precieze meting van isotopenverhoudingen en de ontwikkeling van niet-destructieve methoden voor de analyse van kunstwerken. Verdere toepassingen in ultrazuivere materialen, geologische datering, archeologie, forensische en biomedische wetenschappen.


Activiteit: Vicerector UGent (2005-2013)