LáSZLó MONOSTORI

Klasse: Technische wetenschappen

Sinds: 20/9/2011

Lidmaatschap: Buitenlands lid

Titel: Prof.

Discipline: Werktuigbouwkunde

Functies:

  • Buitenlands lid van de Klasse Technische wetenschappen (KVAB)
  • Associated with the Intitute for Computer Science and Control (SZTAKI)


productie-ingenieur


Activiteit: Director of SZTAKI, Research Institute for Computer Science and Control, Hungarian Academy of Sciences Director, Fraunhofer Project Center for Production Management and Informatics, Fraunhofer –SZTAKI Full Professor, BME, Faculty of Mechanical Engineering

Prijzen: Member, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2016 Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech), member, 2015 Foreign Member of the Academy by the Class of Technical Sciences of the Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts (KVAB), 2011 Corresponding Member, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2010 Member, Hungarian Academy of Engineering, 2009 D.Sc., Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2000

Ordes: Széchenyi Prize, The most prestigious Hungarian state award in the field of sciences (2016) Professor Honoris Causae Universitatis Miskolcinensis (2011) Civil Decoration of the Knight’s Cross Order of Merit of The Republic of Hungary (2010) Professor Honoris Causae Facultatis Mechanicae Universitatis Miskolcinensis (2009) Otto Benedikt Prize (2007) Dennis Gabor Prize (2004)

Opleiding: Special Engineering Diploma in R&D, BME, Faculty of Electrical Engineering, 1978 Diploma in Electrical Engineering, BME, Faculty of Electrical Engineering, 1976 MBA, Budapest University of Economics in cooperation with London Business School gewoon hoogleraar aan de Budapest University of Technology and Economics