JACQUES PETERS

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 10/10/1970

Lidmaatschap: Erelid

Functie: Erelid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)


Burgerlijk ingenieur, specialist in de werktuigkunde, werkplaatstechniek, meettechniek.


Activiteit: Docent (1956), hoogleraar (1959) KU Leuven.

Prijzen: Research Award of the Society of Mechanical Engineers (1975), Georg Schlesingerprijs (Berlijn) (1986).

Ordes: Grootofficier in de Leopoldsorde.

Opleiding: Burgerlijk werktuigkundig ingenieur, kand. Wis- en Natuurkunde, bacc. Wijsbegeerte.