DANNY PRAET

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 20/10/2012

Lidmaatschap: Gewoon lid

Disciplines: Godsdienstwetenschappen, Wijsbegeerte

Functie: Verbonden met de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (UGent)


Antiek geesteshistoricus


Activiteit: Hoogleraar Universiteit Gent

Opleiding: Klassieke Filologie Wijsbegeerte