WALTER PREVENIER

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 19/10/1985

Lidmaatschap: Erelid

Discipline: Middeleeuwen (500-1500)


Historicus bedrijvig in de oorkondenleer, de paleografie en de sociale geschiedenis van de late Middeleeuwen.


Activiteit:

Docent (1965), gewoon hoogleraar (1971), decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1984-86), emeritus (1999) RUG; buitengewoon hoogleraar VUB. Gasthoogleraar aan de universiteiten van Utrecht, California (Berkeley), Rutgers (New Jersey), Penn (Philadelphia), Columbia (New York), princeton="" en="" california="" (ucla).="" td="">

Ere-secretaris Koninklijke Commissie voor Geschiedenis; ere-voorzitter (1996) Commission internationale de Diplomatique; lid Academia Europaea te Cambridge (VK), Institute for Advanced Study (Princeton); corr. lid Medieval Academy of America (Cambridge, Mass.), Royal Historical Society (Londen); buitenl. lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Prijzen: Prijs voor geschiedenis provincie Oost-Vlaanderen (1958), laureaat reisbeurzenwedstrijd (1960), laureaat KAWLSK (1960), Herman Vanderpoortenprijs (1990), prijs Anton Bergmann (2000-04).

Ordes: Officier in de Leopoldsorde; commandeur in de Kroonorde; Burgerlijke Medaille eerste klasse; Burgerlijk Kruis eerste klasse; ereburger gemeente Zelzate.

Opleiding: Dr. Letteren en Wijsbegeerte, groep Geschiedenis (1962) RUG.