STEFAAN VAES

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 11/10/2017

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof. dr.

Disciplines: Wiskunde, Fundamentele wiskunde

Functies:

  • Lid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)
  • Verbonden met het Departement Wiskunde (KU Leuven)

Website: Persoonlijke websiteActiviteit: Stefaan Vaes is wiskundige, gewoon hoogleraar aan KU Leuven en hoofd van de afdeling Analyse van het departement Wiskunde. In 2001 behaalde hij zijn doctoraat als aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Zijn doctoraatswerk werd bekroond met de Robert Stockprijs van de Academische Stichting Leuven. Daarna werd hij postdoctoraal onderzoeker en vervolgens chargé de recherche van het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), verbonden aan het Institut de Mathématiques de Jussieu in Parijs. In 2005 was hij houder van de Peccot-leerstoel aan het Collège de France. In 2006 keerde hij terug naar KU Leuven, waar hij nu de onderzoeksgroep Functionaalanalyse leidt.
Het onderzoek van Stefaan Vaes focust op operatorenalgebra's. Dit zijn abstracte wiskundige structuren die voorkomen in zowel analyse, meetkunde als groepentheorie en die de grondslag vormen voor de kwantuminformatietheorie. Voor zijn werk over von Neumannalgebra’s kreeg hij in 2012 de Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting. In 2015 werd het werk van Stefaan Vaes bekroond met de Francquiprijs.
Stefaan Vaes is redacteur van verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Hij is in het bijzonder een van de hoofdredacteurs van het Journal of Functional Analysis en een van de coördinerende redacteurs van de Transactions en Memoirs van de American Mathematical Society.
Stefaan Vaes was uitgenodigd spreker op het International Congress of Mathematicians in 2010. In de lente van 2017 was hij Rothschild Fellow aan het Newton Institute in Cambridge. Stefaan Vaes zet zich ook in om wiskunde geliefder te maken bij jongeren en bij het brede publiek. Zo coördineert hij het Junior College STEM en geeft hij regelmatig voordrachten voor scholieren.