NICEAS SCHAMP

Klasse: Natuurwetenschappen

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: ;baron

Functies:

  • Lid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)
  • Vertegenwoordiger in de Adviesraad voor de Contactfora van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)


Scheikundige, actief in de organische chemie (organische halogeenderivaten, aroma- en smaakcomponenten in voedingsmiddelen, bio-actieve natuurproducten uit planten en schimmels) en milieu­chemie (geurhinder, VOCs).


Activiteit: Gewoon hoogleraar (1966), voorzitter vakgroep Organische Chemie, faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (1966) RUG.

Prijzen: Stas-Springprijs (1963), laureaat reisbeurzenwedstrijd (1963), laureaat KAWLSK (1965), reisbeurs Rotary Club (1965), Breckpotprijs van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (1982).

Opleiding: Dr. Scheikunde (1963).