LUC TAERWE

Klasse: Technische wetenschappen

Sinds: 25/11/2010

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof. dr. ir.

Discipline: Bouwkunde

Functies:

  • Lid van de Klasse Technische wetenschappen (KVAB)
  • Voorzitter van de Vakgroep Bouwkundige Constructies (UGent)


Betonconstructies en structurele betrouwbaarheidsanalyse


Activiteit: Prodecaan faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (UGent) Voorzitter vakgroep Bouwkundige Constructies (UGent) Directeur Laboratorium Magnel voor Betononderzoek Directeur China Platform UGent High-end foreign expert at Tongji University 2014-2016 (Shanghai, China) Lid van de Technische Raad van het Controlebureau SECO Algemeen Voorzitter ie-net ingenieursvereniging Editor-in-chief van “Structural Concrete”

Prijzen: Robert L’Hermite Medal 1988 (RILEM) IABSE Prize 1991 Fellow of the American Concrete Institute (2001) Fellow of the International Institute for FRP in Construction (2003) Honorary Life member International federation for Structural Concrete (2015)

Ordes: Officier in de Leopoldsorde Commandeur in de Kroonorde Grootofficier in de Orde van Leopold II

Opleiding: Burgerlijk bouwkundig ingenieur (1975) Ingenieur in de Bouwmechanica (1976) Doctor in de Toegepaste Wetenschappen (1985) Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs (1990)