CHRISTINE VAN BROECKHOVEN

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 10/11/1999

Lidmaatschap: Gewoon lid

Functies:

  • Lid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)
  • Verbonden met het Departement Moleculaire Genetica


Baanbrekend onderzoek inzake neurodegeneratieve aandoeningen, meer bepaald neurodegeneratieve hersenziektes zoals Alzheimer-dementie.


Activiteit: Assistent (1983-1989), FWO onderzoeksleider (1989-1995), hoofddocent (1995), hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (1999) UA; onderzoeksdirecteur Born Bunge Foundation (1990); adviseur Innogenetics (1990-1993); wetenschappelijk directeur Departement Moleculaire genetica, Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (1995); adviseur Janssen Research Foundation (1995-2001); gastwetenschapper The Scripps Research Institute La Jolla, San Diego (2001).

Prijzen: Divry-prijs van de Belgische Vereniging voor Neurologie (1991), Potamkin-prijs van de American Academy of Neurology (1993), wetenschappelijke prijs Joseph Maisin van het NFWO (1995), prijs Marie-Thérèse De Lava van de Koning Boudewijnstichting (1995), Upjohn-prijs van het NFWO (1995), Lundbeck-prijs van de Belgian College of Neuro­psycho­pharmacology and Biological Psychiatry (BCNBP) (1997), LOréal/UNESCO Special Honor Award voor vrouwen in de wetenschap (2006), European Inventor Award (2011).

Opleiding: Dr. Moleculaire biologie (1980), dr. Moleculaire genetica (1994) UA.