MARNIX VAN DAMME

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 21/11/2009

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof. dr.

Discipline: Recht

Functie: Verbonden met de Faculteit Recht en Criminologie (VUB)


Publiek recht, wetgevingsstudie en wetskwaliteit.


Activiteit: Deeltijds docent (1988), hoofddocent (1992), voorzitter vakgroep Staats- en Bestuursrecht (1998), hoogleraar (1999), buitengewoon hoogleraar (2005) , deeltijds gewoon hoogleraar (2015) VUB; auditeur (1986), staatsraad (1992), kamervoorzitter (2000) Raad van State; lid van de Raad van Toezicht en het Auditcomité van de FSMA (Financial Services and Market Authority); lid van de sanctiecommissie van de FSMA; titularis van de Francqui-leerstoel KUB 2002-2003

Ordes: grootofficier in de Kroonorde; grootofficier in de Leopoldsorde

Opleiding: Dr. Rechten (1984) RUG.