YVES VAN DE PEER

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 16/11/2011

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof. dr.

Functies:

  • Lid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)
  • Verbonden met de Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica (UGent)


Bio-informaticus


Activiteit: Gewoon hoogleraar Universiteit Gent