VALENTIN VAN DEN BALCK

Klasse: Technische wetenschappen

Sinds: 24/4/2009

Lidmaatschap: Erelid

Functie: Erelid van de Klasse Technische wetenschappen (KVAB)


Directeur IBM European International Services Company ltd., directeur IBM Belgium Financial Services Company NV (1990-1993).


Activiteit: Em. professor Ufsia – Instituut Post Universitair Onderwijs – IPO, reserve luitenant Belgisch leger.

Ordes: Ridder in de Kroonorde, groot officier in de Leopoldsorde.

Opleiding: Handelsingenieur KU Leuven; ICT Engineering degree Penn State University.