LUTGART VAN DEN BERGHE

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 16/10/2010

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof. dr.

Discipline: Economie

Functie: Verbonden met de Vakgroep Innovatie, Ondernemerschap en Dienstenmanagement (UGent)


bestuurder GUBERNA


Activiteit: Buitengewoon hoogleraar Universiteit Gent, bestuurder GUBERNA