CHRISTIAN VAN DEN BROECK

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 10/10/2012

Lidmaatschap: Gewoon lid

Functies:

  • Lid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)
  • Verbonden met de Vakgroep Fysica (UHasselt)Activiteit: NFWO vorser VUB (1976-1984); Bevoegdverklaard Navorser en Onderzoeksdirecteur FWO-Vlaanderen UHasselt (1985-2000); Hoogleraar (2000-2003) en Gewoon Hoogleraar (2003-heden) UHasselt; Deeltijds Hoogleraar VUB (1989-heden) Buitengewoon Docent UAntwerpen (1995-1998).

Prijzen: Laureaat Reisbeurzenwedstrijd.

Opleiding: Licentiaat Fysica RUG (1976); Doctoraat Fysica VUB (1980); Aggregaat Hoger Onderwijs VUB (1989).