HERMAN VAN DER HAEGEN

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 19/11/1988

Lidmaatschap: Erelid

Titel: Em. prof.

Discipline: Geografie


Zijn sociaal-geografisch onderzoek omvat de studie van de landelijke en stedelijke nederzettingen, pendel en migraties, stadsgewesten en interne stadsdifferentiatie, historische cartografie en geografie, politieke geografie dit over geheel België (met specifieke aandacht voor Brussel, Leuven en de Kempen) en Transsylvanië (Roemenië).


Activiteit: Gewoon hoogleraar (1972), emeritus (1994) KU Leuven.

Ordes: Grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.

Opleiding: Dr. Aardrijkskunde (1966) RUG.