HENDRIK VAN MALDEGHEM

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 14/10/2009

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof.

Disciplines: Wiskunde, Fundamentele wiskunde

Functies:

  • Lid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)
  • Verbonden met de Vakgroep Wiskunde (UGent)
  • Vertegenwoordiger in de Adviesraad voor de Contactfora van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)


Wiskundige, gespecialiseerd in incidentiemeetkunde en algebraïsche combinatoriek.


Activiteit:

Hoofddocent (1997), hoogleraar (1999), gewoon hoogleraar (2005), UGent; gastprofessor universiteiten van Siena (1986), Napels (1986), Tübingen (1987), Eötvös Lorànd (Boedapest) (1991), Würzburg (1996 en 2001), Bielefeld (1998), Adelaide (1999 en 2000), Monash (Australië) (2001 en 2002), Eskisehir (Turkije) (2006); onderzoeksdirecteur FWO (1997-2000).

Lid Belgisch Wiskundig Genootschap, European Mathematical Society, The Institute of Combinatorics and its Applications (Canada); jurylid Universitaire Wiskunde Competitie (1996-2004); hoofdredacteur (2003) Journal of Algebraic Combinatorics, (2002) Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin.

Visiting Erskine Fellowship (2007) University of Canterbury at Cristchurch (Nieuw-Zeeland).

Prijzen: Laureaat KAWLSK (1988), Hall Medal of The Institute of Combinatorics and its Applications (Canada) (1999), Visiting Erskine Fellow of the University of Canterbury (2007).

Opleiding: Dr. Wetenschappen (1984), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1988) RUG.