GéRY VAN OUTRYVE D' YDEWALLE

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 17/10/1992

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: ;ridder

Functies:

  • Verbonden met de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
  • Erelid van de VLAST


Onderzoek naar de werking van het geheugen en de waarneming.


Activiteit: Gewoon hoogleraar KU Leuven.

Prijzen: Reisbeurzenwedstrijd (1976).

Opleiding: Dr. Psychologie (1974).