PAUL VAN ROMPUY

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 22/10/1994

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof. dr.;baron

Discipline: Economie

Functie: Verbonden met de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven)


Econoom, met specialisatie in de arbeidseconomie, het economisch federalisme en de openbare financiƫn.


Activiteit: Hoogleraar (1973), gewoon hoogleraar (1975), buitengewoon hoogleraar (1995), emeritus (2006) KU Leuven; lid Indexcommissie (1978-86); verslaggever Studiecentrum voor de Hervorming van de Staat (1983-85); lid Commissie Verplaetse (1992-93); gedelegeerd bestuurder Federale Participatiemaatschappij (1995-2005); voor­zitter Hoge Raad van Financiën, afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid (1989-2005); voorzitter Belgisch Instituut Openbare Financiën (1998-2005); bestuurder en penningmeester (2002) Academische Stichting KU Leuven.

Prijzen: Winkler Prinsprijs voor economie (1975), E. Van de Guchtprijs (1990).

Ordes: Adellijke gunst van Baron; Grootofficier in de Kroonorde, Grootofficier in de Leopoldsorde.

Opleiding: Lic. Economische Wetenschappen en Speciaal diploma Wiskundige Economie (1962) KU Leuven, Msc. in Economics (1966) universiteit Illinois, dr. Economie (1970) KU Leuven.