MARC VAN UYTFANGHE

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 24/10/1998

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Em. prof. dr.

Disciplines: Taalkunde, Letterkunde

Functie: Verbonden met de Vakgroep Taalkunde (UGent)


Specialist in het domein van het postklassiek Latijn en de vroege Romaanse talen en in de taal-, cultuur- en godsdienstgeschiedenis van de laatantieke wereld en de vroege middeleeuwen.


Activiteit:

Docent (1987), hoofddocent (1991), hoogleraar (1998), emeritus hoogleraar (2013) UA; docent (1990), hoofddocent (1991), hoogleraar (1995), gewoon hoogleraar (1999), ere-gewoon hoogleraar (2008) UGent.

Lid Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Wetenschappelijk Comité voor Godsdienstgeschiedenis van de KVAB, Association Internationale dÉtudes Patristiques, Stichting voor Oudchristelijke Studiën, International Society for Historical Linguistics, Société de Linguistique Romane.

Prijzen: Laureaat KAWLSK (1981).

Ordes: Grootofficier in de Kroonorde ;Commandeur in de Leopoldsorde; burgerlijk kruis; burgerlijke medaille 1ste klasse.

Opleiding: Lic. klassieke filologie (1970) RUG; kand. Romaanse filologie (1969) RUG; Dr. Letteren en Wijsbegeerte (1979) RUG.