ERICK VANDAMME

Klasse: Technische wetenschappen

Sinds: 19/3/2009

Lidmaatschap: Erelid

Titel: Em. prof. dr. ir.

Functies:

  • Verbonden met de Vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie (UGent)
  • Erelid van de Klasse Technische wetenschappen (KVAB)


Industriële microbiologie en biotechnologie, biokatalyse en enzymtechnologie, nieuwe fermentatieprocessen, chemie en bioprocestechnologie.


Activiteit: Emeritus Gewoon hoogleraar ,UGent ; onderwijsdirecteur Fac. Bio-ingenieurswetenschappen, UGent (1998-2004); lid raad van bestuur (2004-2008) UGent; visiting professor aan diverse universiteiten in Europa, de VSA, China, Japan, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Australië.

Prijzen: SIM Waksman Outstanding Educator Award,VSA (2007). Fellow American Academy of Microbiology; Fellow Society of Industrial Microbiology ;

Ordes: Grootofficier in de Leopoldsorde

Opleiding: Bio-ingenieur Chemie en Bioprocestechnologie (1967), dr. ir. (1972), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1976) RUG; postdoctorale studies aan universiteit Oxford (1973), Massachussets Institute of Technology (1974-1975) en universiteit Londen (1976).