ANNE-MARIE VANDENBERGEN

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 21/11/2009

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Em. prof.

Discipline: Taalkunde

Functie: Verbonden met de Vakgroep Taalkunde (UGent)


Taalkundige, specialiteit in sociolinguïstiek en pragmatiek.


Activiteit: Eerstaanwezend assistent (1981), lector (1985), directeur-diensthoofd (1987) Seminarie Engelse en Oudgermaanse taalkunde, docent (1987), hoofddocent (1991), hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (2003) UGent; voorzitter vakgroep Engels (1995), onderwijsdirecteur faculteit Letteren en Wijsbegeerte (2005) UGent.

Prijzen: Laureaat KAWLSK (1978).

Opleiding: M.A. Linguistics (1976) universiteit Reading (UK); dr. Letteren en Wijsbegeerte (1978) RUG.