Debatavond: Warmtenetten op lage temperatuur

29 september 2016 in het Paleis der Academiën.

Situering

Om de CO2-doelstellingen te halen die Europees opgelegd worden, hebben vele burgemeesters het convenant of mayors ondertekend en zich verbonden tot een vergaande CO2-neutraliteit van steden en gemeenten. Naast de uitstoot van verkeer is, in het stedelijke weefsel, de verwarming verantwoordelijk voor het merendeel van de uitstoot.

In vele steden en gemeenten leeft dan ook de vraag naar een verwarmingsvorm die geen bijkomende CO2-uitstoot genereert. Ze kijken dan ook met enige afgunst naar de Scandinavische landen en ook Nederland waar warmtenetten een belangrijke plaats innemen in het verwarmingsaanbod. De meeste van deze netten worden gevoed met warmte vanuit de industrie, de afvalverbranding en de elektriciteitsproductie via warmtekrachtkoppeling. Daardoor worden huizen, kantoren, scholen en ziekenhuizen verwarmd zonder bijkomende CO2-uitstoot. Daarnaast draagt deze aanpak ook bij tot de vermindering van het primair energiegebruik.

De vraag die vandaag op tafel ligt is dan ook: “Is deze technologie ook bruikbaar in Vlaanderen en welke zijn de randvoorwaarden om tot rendabele projecten te komen?” Twee sprekers lichten deze thematiek toe vanuit een technische, economische en juridische bril en schetsen aan de hand van de eerste pilootprojecten de realiseerbaarheid ervan in Vlaanderen. Tijdens het panelgesprek dat volgt, wordt dieper ingegaan op aspecten zoals regulering, de competitie met de bestaande gasnetten en de warmtepompen.

Debatavond 29 september 2016: programma

17:30 Onthaal

18:00 Technische en maatschappelijke aspecten van een warmtenet

Paul Gistelinck, Eandis, Directeur Warmte

  Presentatie

 

18:35 Warmtenetten in de praktijk

Dominique Dousselaere, Infrax, Manager Kenniscentrum gas en warmte

  Presentatie

 

19:10 Panelgesprek

Panelleden: de sprekers, aangevuld met
Alec Van Vaerenbergh, DLA Piper, lead lawyer
Wouter Cyx, Stad Antwerpen, projectleider warmtenetten

Moderator: Ivo Van Vaerenbergh, Voorzitter Reflectiegroep Energie

 

20:00 Receptie

De receptie na het panelgesprek wordt aangeboden door Eandis en Infrax.

Deelnemen

Schrijf u hier in voor de debatavond.

Studienamiddag 'Energie van de Toekomst: van Utopie naar Realiteit'

12 juni 2014

Onze energievoorziening staat voor een ongeziene omwenteling. Niet alleen wordt op wereldvlak... (meer)