Jun
12
2019

Da Vincilezing over Ferdinand Verbiest

Da Vincilezing door Christoffel Waelkens en Noël Golvers.

Jun
12
2019

Ontmoetingsdag met rondleiding in het Paleis der Academiën & lezing

Rondleiding Paleis der Academiën en haar tuinen door historicus Hans Rombaut.

Lezing door Christoffel Waelkens over Ferdinand Verbiest.

May
28
2019

Verantwoordelijk omgaan met digitalisering

Datagestuurde technologie heeft productieprocessen en diensten grondig veranderd. Het bedrijfsleven, de overheden en het onderwijs moeten ervoor zorgen dat Vlaanderen de boot van deze nieuwe Industriële Revolutie niet mist.

May
25
2019

Lentevergadering Tervuren

Voor de leden van de KVAB en de Jonge Academie vond op 25 mei de Lentevergadering in Tervuren plaats.

May
22
2019

Omgaan met migratie: monitoring en beleid

Tijdens de derde sessie gaat de aandacht naar beleidsmatige conclusies. De beleidsmatige uitdagingen waarmee migratie ons confronteert zijn divers: grenzenbeleid, asielbeleid, mensenrechten, de integratiepolitiek, multiculturaliteit en interculturaliteit, identiteit en diversiteit. We geven het woord aan Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, die reflecteert over kernversterking, verdichting en bodemgebruik. Leen d’Haenens reflecteert over de rol van de nieuwsmedia in tijden van nepnieuws en desinformatie. Orhan Agirdag zoomt in op de implicaties van migratie voor onderwijskwaliteit in Vlaanderen.

Voor het panelgesprek zijn de panelleden Nadia Fadil...

May
22
2019
E

Climate and Society in Ancient Worlds. Diversity in Collapse and Resilience

Climate change over the past thousands of years is undeniable, but debate has arisen about its impact on past human societies. The decline and even collapse of complex societies in the Americas, Africa and the Eurasian continent has been related to catastrophic shifts in temperature and precipitation. Other scholars, however, see climate change as potentially hastening endogenous processes of political, economic and demographic decline, but argue that complex societies did not fall victim to climate alone. In other words, a...

May
15
2019

Internationale migratiestromen: oud en nieuw

De tweede sessie van de Lentecyclus zoomde in op migratiestromen in een mondiaal perspectief. Frans Willekens praat over globalisten versus nationalisten. Leo Lucassen plaatst migratie in een historisch kader. Hans Bruyninckx zoomt in op de relatie tussen klimaatverandering, conflict en migratie. Ron Lesthaeghe behandelt een acute vraag: is immigratie een antwoord op het bevolkingskrimpmomentum?

Voor het panelgesprek mochten we panelleden Jos Delbeke en Karen Phalet verwelkomen.

 

 ...

May
8
2019

Mondiale bevolkingsontwikkelingen

De Lentecyclus 2019 start met een sessie over de mondiale bevolkingsontwikkelingen. Gerard Govers praat over overbevolking - taboe of mythe? Ron Lesthaeghe behandelt enkele ‘recente’ ontwikkelingen - Vijftig jaar tweede demografische transitie: van lokaal naar globaal. Leo Van Wissen zoomt in op de 21ste eeuwse problematiek van de wereldwijde vergrijzing.

Voor het panelgesprek zijn de panelleden Paul De Grauwe en Patrick Deboosere.

May
6
2019
E

Women in STEM

The Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts (KVAB) and The Royal Society of Edinburgh will be holding a Symposium focused on women in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

The aim of the Symposium is to bring together leading experts from Belgium and Scotland to discuss the current climate surrounding the position of women in STEM. The Symposium will be chaired by Professor Lesley Yellowlees and will feature talks from Dr Tanya WilsonProfessor Veerle DraulansProfessor Katrien...

May
6
2019
E

Women in STEM

The Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts (KVAB) and The Royal Society of Edinburgh will be holding a Symposium focused on women in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

The aim of the Symposium is to bring together leading experts from Belgium and Scotland to discuss the current climate surrounding the position of women in STEM. The Symposium will be chaired by Professor Lesley Yellowlees and will feature talks from Dr Tanya WilsonProfessor Veerle DraulansProfessor Katrien...

May
3
2019

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Geleid bezoek aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Vrijdag 3 mei om 15.00 u. Verzamelpunt: hoofdingang. 

Exclusief voor leden VLAST, KVAB en Jonge Academie.

Apr
29
2019

“Learning Analytics” in het Vlaams hoger onderwijs

"Learning Analytics" is aan een steile opmars bezig. De groei van online en blended learning levert heel wat data op. De verwachtingen zijn hooggespannen: betere studieprestaties, minder drop-out, persoonlijke feedback & begeleiding. Maar deze beloftevolle ontwikkeling creëert ook uitdagingen op vlak van ethiek en privacy...

Hoe kan Learning Analytics (LA) efficiënt en effectief ingezet worden in het Vlaams hoger onderwijs? Het nieuwe Standpunt van de KVAB belicht diverse aspecten op basis van voorbeelden uit binnen- en buitenland. De auteurs formuleerden...

Apr
26
2019

leve[n]dekunst

Wanneer kunst, wetenschap, design en technologie hun krachten bundelen, komen ze tot prikkelende en wederzijdse inzichten. De beelden, gedachten en producten die eruit voortkomen verruimen zowel de kennis, de verbeelding als de toekomstperspectieven.

De Reflectiegroep Kunst, Wetenschap en Technologie nodigt u uit om op vrijdag 26 april te ontdekken wat (nog meer) mogelijk is. De ontmoetingen tussen kunst, design en (micro)bio(techno)logie worden verwoord, verbeeld en gevierd met:

  • Eendaagse expo in het Atrium van het Paleis der Academiën met werk van
  • ...
Mar
30
2019
E

Quantum Information: The Second Quantum Revolution?

Event organized by the National Committee for Pure and Applied Physics

Registration requested before 20/03/2019 :
By transferring 15 EUR to account BE37 6792 0080 2528 of Patrimonium; 
Ref: Name and mail address.
Lunch and reception included

Mar
27
2019

Bernard van Orley. Brussel en de renaissance

Bernard van Orley was een van de absolute spilfiguren van de renaissance in de Lage Landen. BOZAR en de grote Belgische instellingen slaan de handen in elkaar voor de allereerste belangrijke  monografische tentoonstelling rond deze 16de -eeuwse kunstenaar. Van Orley was schilder aan het hof van Margaretha van Oostenrijk en Maria van Hongarije, werd overladen met opdrachten en kwam al erg jong aan het hoofd van een van de grootste ateliers van zijn tijd. Hij schilderde religieuze taferelen maar ontwierp...

Mar
22
2019

De strijd om de waarheid. Over nepnieuws en desinformatie in de digitale mediawereld

Hoe kunnen we desinformatie tegengaan, zonder aan de verworvenheden van de digitale samenleving en de vrijheid van meningsuiting te raken?

Feb
25
2019
E

The Belgian energy system: a bright future?

Long-term energy policy decisions should be based on sound scientific calculations.

Jan
24
2019

Voorstelling Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 23

December 2018 verscheen de 23ste editie van het Nationaal Biografisch Woordenboek (NBW). Het nieuwe deel wordt op 24 januari 2018 voorgesteld tijdens een academische zitting die zal inzoomen op enkele bredere thema's binnen NBW 23.

Het Nationaal Biografisch Woordenboek verschijnt om de twee jaar en is een resultaat van een samenwerking van de KVAB met de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Het is op dit moment – voor zover ons...

Jan
22
2019

Energiezuinigheid bij decreet, waar stopt het bij nieuw- en vernieuwbouw?

Vanaf 1 januari 1918 werd het S-peil in de woningbouw ingevoerd. Waar vroeger het K-peil en de netto-energiebehoefte vereist werden in de individuele woningbouw, is dit nu niet meer het geval. Het E-peil blijft wel gewoon bestaan en in 2019 moet een E-peil van minstens 40 bereikt worden.

Specialisten beweren eerder dat een E-peil van 50 kan voldoen. Het bekende reboundeffect zal een invloed hebben. Daarnaast moet in de nabije toekomst rekening gehouden worden met de evoluerende wetgeving rond BEN...