Nov
7
2016

Symposium: The Doctoral Space revisited

University stakeholders, young researchers and policymakers discuss the current challenges facing the PhD.

Oct
13
2016
E

Small to Medium-sized Nations in International Collaborative Science

For small- to medium-sized nations or regions, the step from sparking an initiative to effectively following up and weighing on the geopolitical agenda can be large.

Sep
29
2016

Warmtenetten op lage temperatuur

Om de CO2-doelstellingen te halen die Europees opgelegd worden, hebben vele burgemeesters het convenant of mayors ondertekend en zich verbonden tot een vergaande CO2-neutraliteit van steden en gemeenten. Naast de uitstoot van verkeer is, in het stedelijke weefsel, de verwarming verantwoordelijk voor het merendeel van de uitstoot.

In vele steden en gemeenten leeft dan ook de vraag naar een verwarmingsvorm die geen bijkomende CO2-uitstoot genereert. Ze kijken dan ook met enige afgunst naar de Scandinavische landen en ook Nederland waar warmtenetten een...

Sep
28
2016

500 jaar Utopie

In samenwerking met de KANTL herdenkt de KVAB de publicatie van Utopia door Thomas More vijfhonderd jaar geleden. Een initiatief van het Academisch Cultureel Forum.

Sep
13
2016

Debatnamiddag: Het professoraat anno 2016

Is de universiteit ziek? Zijn onze universiteiten diplomafabrieken geworden?

Sep
7
2016

Chemie als oplossing voor het klimaatprobleem?

Hoe kan chemie de klimaatproblematiek oplossen? De lozing van CO2 in onze atmosfeer moet drastisch teruggedrongen worden om de klimaatdoelstellingen te halen. Op 7 september werd het KVAB-Standpunt de "Chemische weg naar een CO2-neutrale wereld" voorgesteld, aan de hand van concrete uitdagingen en aanbevelingen voor de wetenschap, de technologie en het beleid.

De sprekers waren Minister Schauvliege, Bert Weckhuysen (nieuw buitenlandse van de Klasse Natuurwetenschappen) en de auteurs van het Standpunt. Presentatie door Carmien Michels (winnares Poetry Slam 2016)...

Jun
17
2016
E

Symposium: Flanders Wise With Water

Climate change is a fact. The challenge arises to develop an adaptation strategy and deal with its consequences. 

Jun
8
2016

Da Vincilezing door Louise Fresco

Lezing over de rol van landbouwbiotechnologie bij de productie van duurzaam voedsel.

Jun
2
2016

Herlezingenreeks: Herman De Dijn

Herman de Dijn, Klasse van de menswetenschappen, wijsgeer, internationaal Spinoza-expert.

SPINOZA OVER MIRAKELS

Het zesde hoofdstuk van de Tractatus Theologico-Politicus is onderdeel van een lange discussie over het fundamentele onderscheid tussen filosofie/wetenschap en religie/theologie. Als men de bijbel wetenschappelijk interpreteert (volgens de methode die Spinoza in diezelfde TTP  ontwikkelt), constateert men dat er geen tegenspraak is (kan zijn) tussen filosofie/wetenschap en religie, zelfs niet op het vlak van de problematiek van mirakels. Dit hoofdstuk is tegelijk een verdekte aanval op...

May
20
2016

Debat: Talige diversiteit in het Vlaams onderwijs

Hoe ga je als school en als leerkracht om met talige diversiteit op school?

May
19
2016

Herlezingenreeks: Jan Van Landeghem

Jan Van Landeghem, componist, Klasse Kunsten.

De "Chansons de fou" zijn een reeks van zeven vrij sombere, maar prachtige gedichten die als een soort refrein zijn opgenomen doorheen de gedichten van Les Campagnes hallucinées (1893). Ze zijn het voorwerp van een avondvullende compositie met soli, ensemble en choreografie van Jan Van Landeghem voor zijn doctoraat in de kunsten. Een van de toonzettingen werd vorig jaar gecreëerd in de Koninklijk Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten nl.: "Je suis celui qui...

May
18
2016

Debat: STEM-leerkrachten en -lerarenopleidingen

SITUERING

Science, Technology, Engineering en Mathematics: STEM is actueel in Vlaanderen. STEM-academies, het STEM-platform, het STEM-charter … ze streven naar een versterking van de wetenschappelijk-technische geletterdheid van de jeugd. Dit is niet alleen nuttig voor de invulling van knelpuntjobs, maar vooral cruciaal voor een verantwoord burgerschap in onze complexe en technologiegedreven kennismaatschappij.

Om bij te dragen tot deze belangrijke ontwikkeling, bracht de Academie een Standpunt uit, getiteld De STEM-leerkracht — een analyse van het STEM-onderwijslandschap in Vlaanderen met aanbevelingen voor...

May
11
2016
E

Joint Seminar on Capacity Remuneration Mechanisms

Today, the ultimate goal of electricity markets, not only in Belgium but all over Europe, is to ensure the progressive decarbonisation of the system whilst at the same time guaranteeing high levels of security of supply at affordable costs. What we observe, however, is essentially a struggle of utilities to find the right balance between these three pillars since action in one domain inevitably triggers an impact on the other two. In order to comply with the decarbonisation objective, for...

May
2
2016

Geestelijke gezondheid, welzijn en geluk

Tijdens het eerste symposiuml van de Lentecyclus 2016 vertrekken we van wat men typisch onder lichamelijke ziektes verstaat. We wijzen hierbij op de grote invloed van persoonlijkheid en gedrag hierop, bijvoorbeeld bij kanker, hart- en vaatziekten, diabetes enz. Dit deelthema laat ook toe om nadruk te leggen op de grote rol van preventie (voorkomen van ziekte, wat in vele opzichten beter is dan genezen). Ook de impliciete dualiteit in de gezondheidszorg tussen lichaam en geest (bv. in het begrip psychosomatiek,...

Apr
25
2016

Lichamelijke en geestelijke gezondheid in context

Tijdens het tweede symposium van de Lentecyclus benaderen we gezondheid meteen in brede zin, als lichamelijke en geestelijke gezondheid (o.a. omdat het onderscheid in zekere zin betwistbaar is). We kijken naar contextfactoren rond de persoon die een invloed hebben op gezondheid en welbevinden, bv. gezin, school, werk en zelfs de bredere maatschappij. Naast de klinische psychologie is hier een rol weggelegd voor orthopedagogen, schoolpsychologen, arbeidspsychologen en gezondheids- en welzijnswerkers in tal van settings buiten de ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Het M...

Apr
21
2016

Herlezingenreeks: David Gullentops

Emile Verhaeren (1855-1916) is wellicht een van de meest vooraanstaande Belgische (Franstalige) dichters. Zijn omvangrijk oeuvre wordt over het algemeen herleid tot de lofzang der liefde in de trilogie Les Heures, en tot de sombere evocatie van de uittocht van het platteland naar  de stad tijdens de industriële omwenteling in Les Villes tentaculaires. Deze gedichten worden bestempeld als hartstochtelijk en romantisch geëngageerd. Ze gaan in tegen het gangbare taalgebruik (“tentaculaire”) en metrum (polymetrische verzen). Dit wijdverspreide beeld stemt niet noodzakelijk...

Apr
20
2016

Een Vlaams platform voor digitale innovatie in het hoger onderwijs - zin of onzin?

Wil Vlaanderen een pioniersrol blijven vervullen als kennisregio dan is een transformatie van het hoger onderwijs onder invloed van de digitalisering essentieel. Onze hogescholen en universiteiten zetten al sterk in op blended learning maar kunnen de mogelijkheden niet pas optimaal benut worden als samengewerkt wordt over de instellingen heen?

Bestaat er voldoende draagvlak om over te gaan tot interuniversitaire en zelfs internationale samenwerking? Welke meerwaarde kan dit creëren? Op welke manier dient een Vlaams plaform voor technologie in het onderwijs...

Apr
18
2016

Lichamelijke gezondheid en gedrag

Tijdens het derde symposium van de Lentecyclus ligt de nadruk op de zogenaamde geestelijke gezondheid en de ruimere problematiek van welzijn, welbevinden en ons streven naar geluk. Kan onze gezondheidszorg de uitbreiding naar zgn. niet-lichamelijke problematieken aan? Hoe zit het met het uitbouwen van voorzieningen hier (wachtlijsten, persoonsvolgende financiering), de terugbetaling van dergelijke diensten door ziekenfondsen en verzekeringen, enz.? Ook hier willen we het voldoende breed open trekken naar modernere visies hierop (bv. “mindfulness”, e-health, online diensten voor psycho-educatie en psychotherapie)...

Feb
27
2016

Congres: Kunst & Stad

Wat betekenen steden voor de kunsten en wat betekenen de kunsten voor steden in verleden, heden en toekomst?

Feb
25
2016

Toekomst Elektrische Voertuigen en Voertuigen op Gas

Het aantal inschrijvingen van elektrische auto's in ons land lag in 2015 veel hoger dan in 2014. Toch blijkt dat de Belg eerder kiest voor hybrid auto's dan voor elektrische auto's. Rijdt de Belg niet elektrisch omdat er te weinig laadpalen zijn of zijn er nog niet veel laadpalen omdat er te weinig gebruikers zijn? Of komt het door de te hoge prijs van de batterijen?

Vlaams Minister van Energie Annemie Turtelboom wil tegen 2020 maar liefst 40.000 aardgaswagens op...