Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

Els Witte
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 1988
Title: Em. prof. dr.
Honorary title: barones
Discipline: History
Affiliation: Verbonden met de Vakgroep Geschiedenis (VUB)
Summary:
Historica gespecialiseerd in de Belgische politieke en sociale geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw. Directeur van het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel (1978).
Activity:
Lerares Rijksmiddelbaar Onderwijs (1961-66); docent (1974), gewoon hoogleraar (1980), decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1984-87), rector (1994) VUB.
Training:
Dr. Geschiedenis (1970) RUG.
Awards:
De Schaepdrijverprijs (1966), Pro Civitate-prijs (1968), universitaire reisbeurzenwedstrijd (1969), ereprijs van de minister van Nederlandse Cultuur (1969), eremedaille van de stad Gent (1970), prijs van de Vlaamse Gemeenschap (1997).
Membership:
Voorzitter raad van bestuur BRTN (1988-94); lid raad van beheer Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis (1974), raad van bestuur Thorbecke Vereniging voor Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur (1986); lid International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (1984), European Science Foundation, Standing Committee for the Social Sciences (1986), e.a.; voorzitter Vlaams Instituut voor Geschiedenis.
Els Witte
Humanities
History
Jan Wouters
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2008
Title: Prof. dr.
Discipline: Law
Affiliation: Verbonden met de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Summary:
Specialist Europees bank- en effectenrecht, internationaal recht en recht van internationale organisaties.
Activity:
Hoofddocent (1993-1998) universiteit Maastricht, (1997-1998) UA; bijzonder hoogleraar (1997-2003), gewoon hoogleraar (1998) KU Leuven; advocaat Balie van Brussel; directeur (1999) Instituut voor Internationaal Recht KU Leuven, (2007) Leuven Centre for Global Governance Studies.
Training:
Dr. Rechten (1996) KU Leuven.
Awards:
Walter Leën Prijs voor Sociaal Recht (1996), Stibbe Prijs (1997).
Discipline:
internationaal recht
Chairs:
Francqui-Fellow (1989-1990) Belgian American Educational Foundation, Rotary Foundation Fellow (1990-1991), Fernand Braudel Fellow (2008).
Membership:
Voorzitter Vereniging voor de Verenigde Naties, Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen.
Jan Wouters
Humanities
Law