Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

Chris Dercon
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2018
Affiliation: Président de la Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais
Chris Dercon
Arts
Albert Derolez
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1992
Title: Prof. dr.
Discipline: Middle ages (500-1500)
Summary:
Paleograaf, codicoloog en bibliotheekhistoricus, gespecialiseerd in de Westerse Middeleeuwen en Vroeg-Renaissance.
Activity:
Conservator-sectiehoofd (1972-86), conservator-geaggregeerde (1986-94) Centrale Bibliotheek RUG; lector RUG (1980-90); buitengewoon hoogleraar VUB (1972-99); buitengewoon hoogleraar ULB (1982-99); docent Rare Book School, universiteit Columbia (NY) (1987-92), universiteit Virginia (1993-2014).
Training:
Archivaris-paleograaf (1959), bibliothecaris-bibliograaf (1962), dr. Geschiedenis (1970), geaggregeerde Hoger Onderwijs (handschriftenkunde) (1985).
Awards:
Laureaat KAWLSK (1971).
Discipline:
middeleeuwse geschiedenis
Membership:
Voorzitter Comité international de Paléographie latine (1995-2005); member Institute for Advanced Study, Princeton (1995).
Albert Derolez
Humanities
Middle ages (500-1500)
Honorary Member
Herman Deroo
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1998
Discipline: Mechanical engineering
Electrical technology
Summary:
Kaderlid bij SIDMAR NV (1963-1997)
Activity:
Assistent Laboratorium Metallurgie en Metallografie (1962-1963) RUG; deskundige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge (1962-1966).
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1962) RUG.
Membership:
Ingenieur Studiedienst (1963-1966), hoofd Elektromechanisch Onderhoud Warmwalserijen (1966-1974), hoofd Productie en Onderhoud Hoogovens en Sinter­fabrieken (1974-1979), hoofd van het Personeels­beheer (1979-1985), adjunct-technisch directeur (1986-1987), bedrijfsdirecteur (1987-1991), lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor Technische Directie, Onderzoek, Studies en Investeringen (1992-1994), lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor klantenrelaties, sociale aangelegenheden, informatica, systemen en modellen (1994-1997). Algemeen-voorzitter (1999-2001) KVIV.
Herman Deroo
Technical Sciences
Mechanical engineering, Electrical technology
Honorary Member
Luc Devliegher
Class of the Arts
Membership: Honorary Member
Since: 1986
Title: Dr.
Discipline: Art history
Art theory
Summary:
Inventarisatie van het kunstpatrimonium in de provincie West-Vlaanderen. Monumentenzorg in België.
Activity:

Mandaathouder NFWO (1955-1959); wetenschappelijk ambtenaar (1960), daarna werkleider (1972-1992) bij de Dienst voor Cultuur van de provincie West-Vlaanderen.

Bestuurslid (1960), voorzitter (1992) van het in 1839 opgerichte Genootschap voor Geschiedenis te Brugge; lid Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (1960-2004), Nationale Commissie voor Opgravingen (1965), Commissie voor Stedenschoon te Brugge (1959).

Training:
Dr. Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis (1955, RU Gent).
Awards:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd (1956).
Luc Devliegher
Arts
Art history, Art theory
Honorary Member
Wilfried Dewachter
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 1986
Title: Em. prof. dr.
Discipline: Political science
Summary:
Politoloog werkzaam op het gebied van het reële functioneren van de democratie, vnl. in België, meer bepaald inzake verkiezingen, politieke partijen, elite en besluitvorming.
Activity:
Geassocieerd docent (1969), docent (1970), hoogleraar (1973), gewoon hoogleraar (1975), decaan (1987-91) faculteit Sociale Wetenschappen, directeur (1971-2001) vakgroep Politologie KU Leuven.
Training:
Dr. Politieke Wetenschappen (1967).
Awards:
J. en M. Huygheprijs (1969), ereburger Klein-Brabant (2002), prix Condorcet-Aron (2006).
Membership:
Buitenlands lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; lid (1970) Bureau Belgisch Instituut voor Wetenschap der Politiek; voorzitter (1993-97) Politologisch Instituut; hoofdredacteur Res Publica (1970-2000); hoofdredacteur Politiek Jaarboek (1978-2008).
Wilfried Dewachter
Humanities
Political science
Karel Dobbelaere
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1992
Title: Em. prof.
Discipline: Sociology
Affiliation: Verbonden met de Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Socioloog, bedrijvig in het onderzoek naar de meest diverse aspecten van de hedendaagse gods­dienstbeleving: kerken, sekten en nieuwe religieuze verenigingen.
Activity:
Docent (1966), gewoon hoogleraar (1968) KU Leuven en UFSIA, decaan faculteit Sociale Wetenschappen (1971-75, 1990-93); voorzitter KADOC (1978-85); medestichter Tijdschrift voor Sociologie (1979).
Training:
Post-graduaat Sociologie, universiteit California, Berkeley (1964), dr. Sociale Wetenschappen (1966).
Awards:
Jean-Marie Huygheprijs (1967).
Honorary titles:
Grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
sociologie
Honorary doctorate:
Dr. h.c. universiteit Soka (Japan).
Chairs:
Vele beurzen, o.a. Fulbright-Haysreisbeurs (1963), beurs van de Rockefeller Foundation (1964).
Membership:
Lid Academia Europaea; president (1983-91), past president (1991-95) International Society for Sociology of Religion; erelid Alpha Kappa Delta, The National Sociological Honor Society (VS).
Karel Dobbelaere
Humanities
Sociology
Honorary Member
Luc Duerloo
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2018
Title: Prof. dr.
Discipline: History
Affiliation: Decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (UAntwerpen)
Verbonden met het Departement Geschiedenis (UAntwerpen)
Activity:
Assistent (1980) KULeuven; assistent (1987) EHSAL; hoogleraar (1989) EHSAL; hoofddocent (2003), hoogleraar (2010) en gewoon hoogleraar Geschiedenis (2016) UAntwerpen. Hans Kohn Member of the School of Historical Studies, Institute for Advanced Study Princeton (2008); visiting scholar Columbia University (2010). Lid (1993) en voorzitter (2014) van de Vlaamse Heraldische Raad; adjunct lid (1987) en erelid (1996) van de Raad van Adel. Curator van de tentoonstelling Albrecht & Isabella, 1598-1621 (KMKG 1998).
Awards:
Laureaat KAWLSK (1988); Prijs Prins Alexandre de Merode (1988); Historische prijs Filips Marnix van Sint-Aldegonde (2011)
Luc Duerloo
Humanities
History
Freddy Dumortier
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 1998
Title: Em. prof. dr.
Discipline: Mathematics
Affiliation: Verbonden met de Vakgroep Wiskunde en statistiek (UHasselt)
Summary:
Wiskundige, kwalitatieve studie van dynamische systemen, meer bepaald van vectorvelden, bifurcatie-problemen, Hilbert´s 16de probleem, geometrische studie van singuliere perturbaties.
Activity:
NFWO-navorsingsstagiair(1969-1970), -aspirant (1970-1974) en - aangesteld navorser (1974-1976), deeltijds hoofddocent (1975-2008) UIA/UA; hoofddocent LUC (1976-1982), hoogleraar LUC (1982-1983), gewoon hoogleraar LUC/UHasselt(1984-2012), deeltijds hoofddocent KULeuven (1976-1977) en FUNDP Namur (1986-1987, 1995-1997), vicedecaan (1988-1991) en decaan (1991-1992) faculteit wetenschappen LUC, vicerector LUC (1992-2004).
Bestuurslid van Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth, Internationale Solvay Instituten, Universitaire Stichting, Frans Van Cauwelaertfonds, Vlaamse Wiskunde Olympiade. Lid van Nationaal Comité voor Wiskunde, Belgisch Wiskundig Genootschap,Société Mathématique de France, European Mathematical Society, American Mathematical Society, Society for Industrial and Applied Mathematics en lid van de redactieraad van verschillende internationale wiskunde tijdschriften.
Gewezen voorzitter van het Belgisch Wiskundig Genootschap (1996-1999), Nationaal Comité voor Wiskunde (2008-2012), Nationale Raad van de Wetenschappelijke Unies (2008-2014), Curriculumraad Wiskunde LUC (1978-1991), Vakgroep Zuivere Wiskunde LUC/UH (1984-2012), verantwoordelijke Onderzoeksgroep Dynamische Systemen LUC/UH (1976-2012), voorzitter commissies “Eindtermen wiskunde voor de tweede en derde graad” (1998, 1999) en “Basiscompetenties wiskunde voor de derde graad” (2000). Lid van de commissie Wiskunde van het FNRS (1998-2007), van de visitatiecommissie voor de opleidingen Wiskunde van de Nederlandse universiteiten (2006-2007) en van de faculteit Wetenschappen van de Universiteit Leiden (2007).
Verblijven in het buitenland, waaronder het Instituto de Matemática Pura en Aplicada in Rio de Janeiro (1 jaar in 1974-1975, half jaar in 1977,…), Institut des Hautes Etudes Scientifiques bij Parijs (4 m. in 1978), Centre de Recerca Matemàtica nabij Barcelona (3 m in 2005),verblijven van minstens 1 maand in Dijon, Trieste (ICTP), Montreal (UMontreal, CRM), Kinshasa, Atlanta (GeorgiaTech), Kyoto (KyotoUniv), São Paulo (USP), Palma de Mallorca, Boston (Boston Univ), Shanghai (Jiaotong Univ.). Medewerking aan projecten van de Europese kaderprogramma´s Science (1991-1994),Human Capital and Mobility (1992-1996), Training and Mobility of Researchers (1996-2001). ESF-project (1998-2003), Erasmus ICP-project (1989-1994).
Training:
Lic. Wiskunde (1969), Geaggr. HSO  (1969), Dr. Wetenschappen, groep Wiskunde (1973).
Awards:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd (1979), Francqui-leerstoel  Dept. Theoretische Fysica KULeuven (1992-1993)
Chairs:
Francquileerstoel KU Leuven (1992), fellow VLAC (2006-2007).
Freddy Dumortier
Natural Sciences
Mathematics
Willem Elias
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2003
Title: Em. prof.
Discipline: Art theory
Affiliation: Verbonden met de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (VUB)
Summary:
Kunstfilosoof en -criticus. Als onderzoeker actief in het domein van de kunsteducatie.
Activity:
Docent (1991), hoofddocent (1997), hoogleraar (2001), gewoon hoogleraar (2007), decaan faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (2009- 2015) VUB.
Training:
Kan. Klassieke Filologie (1972) ,Lic. Wijsbegeerte (1974), lic. Moraalwetenschappen (1976), lic. Vrijetijdsagogiek (1977), dr. Letteren en Wijsbegeerte (1989), bijzondere lic. in de Technologie (1990), drs. Pedagogische Wetenschappen (1990).
Membership:
Voorzitter Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Vlaamse Kring voor Esthetica; lid International Association of Art Critics, International Council of Museums, British Society of Aesthetics, International Society for Education through Art.
Willem Elias
Arts
Art theory
Mark Eyskens
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1988
Title: Em. prof.
Discipline: Economics
Philosophy
Summary:
Econoom met oog voor de filosofische, institutionele en culturele aspecten van zijn vakgebied.
Activity:

Docent (1961), gewoon hoogleraar (1967), buitengewoon hoogleraar (1976) KU Leuven; commissaris-generaal en voorzitter raad van bestuur KUL-UCL (1972-76); lid Kamer van Volksvertegenwoordigers (1977); gewezen Eerste Minister (1981), bekleedde verschillende ministerposten (1976-1992); Lid van de raad van europa (1993-2003). Minister van Staat gouverneur Internationaal Muntfonds en Wereldbank (1980-81, 1985-88); lid Raad van Europa, ondervoorzitter assemblée WEU.

Fellow Belgian American Educational Foundation CRB (1956).

Publiceerde 58 boeken en zeer talrijke artikels en bijdragen. Voorzitter van de Francquistichting, de Arenbergstichting, bestuurslid Universitaire stichting, Voorzitter Festival van VLaanderen, board member International Crisis Group

Training:
Bacc. Wijsbegeerte (1953), dr. Rechten (1956), M.A. Economics universiteit Colombia (1957), dr. Economie (1961).
Awards:
J.M. Huygheprijs voor staatshuishoudkunde (1964), prijs van de Scriptores Christiani (1986), Special Award International House, New York; Grande Médaille dOr Arts-Sciences-Lettres avec plaquette dhonneur (2007), Parijs.
Honorary titles:
Caballero benefactor de Yuste (Spanje); grootlint orde van de Azteekse Adelaar (Mexico), grootlint en commandeur nationale orde van de Duizend Heuvels (Rwanda), grootlint van Verdienste (Kameroen), grootlint orde van Mugunghwa (Zuid-Korea), grootlint nationale orde van Verdienste (Italië); grootkruis van de Ere-orde (Griekenland); commandeur Frans Erelegioen; grootofficier in de Kroonorde; commandeur in de orde van de Nederlandse leeuw.
Discipline:
filosofie/economie
Mark Eyskens
Humanities
Economics, Philosophy
Honorary Member
Jan Fabre
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 1998
Affiliation: Verbonden met Troubleyn/Jan Fabre vzw
Summary:
Hedendaags kunstenaar; theatermaker, voorstellingen in Europa, Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië; beeldend kunstenaar, tentoonstellingen in Venetië, Berlijn, Lissabon, Amsterdam, Kopenhagen, Tokio, e.a.; auteur. Decoreerde de Spiegel­zaal van het Koninklijk Paleis met 1,4 miljoen dekschildjes van Thaise juweelkevers.
Training:
Opleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en aan het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten.
Honorary titles:
Commandeur orde van Leopold II.
Jan Fabre
Arts
Marie-Claire Foblets
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2001
Title: Prof. dr.
Honorary title: barones
Discipline: Anthropology
Affiliation: Verbonden met de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Summary:
Ere-advocate aan de balie van Brussel. Doceert vreemdelingenrecht en rechtsantropologie.
Activity:
Hoogleraar KU Leuven, departementsvoorzitter Sociale en Culturele Antropologie; deeltijds hoogleraar UA; deeltijds hoofddocent KUBrussel.
Training:
Dr. Sociale en Culturele Antropologie (1990), lic. Rechtsgeleerdheid (1982), lic. Wijsbegeerte (1985), Master in Social and Cultural Anthropology (1984) KU Leuven.
Awards:
Bijzonder krediet ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek (NBB, 1992), Chaire Jacques Leclercq (1995) Louvain-la-Neuve.
Discipline:
Sociale en culturele antropologie
Membership:
Lid Nederlandse Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht, Association Française des Anthropologues du Droit, Commission on Folk Law and Legal Pluralism, Rencontres européennes de lantropologie du droit, Vereniging voor de bestudering van het recht van de Islam en het Midden-Oosten.
Marie-Claire Foblets
Humanities
Anthropology
An Fonteyne
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2019
Affiliation: Verbonden met de ETH Zürich
Summary:

Architecte met een uitgesproken interesse in het kritisch maatschappelijke draagvlak van de architectuur en de gevoelige relatie tussen het hedendaags karakter van het ontwerp en de geschiedenis van de context. Onder de naam noAarchitecten werkt zij sinds 2000 samen met Jitse van den Berg en Philippe Viérin.

noAarchitecten.net

www.fonteyne.arch.ethz.ch

 

An Fonteyne
Arts
Dirk Fransaer
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2010
Discipline: Biomedical technology
Civil engineering
Affiliation: Verbonden met VITO
Afgevaardigd Bestuurder Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV
Summary:
Gedelegeerd Bestuurder VITO
Activity:
voorzitter auditcomité UA
Dirk Fransaer
Technical Sciences
Biomedical technology, Civil engineering
Dirk Frimout
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1994
Honorary title: burggraaf
Discipline: Aeronomics and space technology
Affiliation: Verbonden met Orbit-Consult BVBA
Summary:
In 1985 geselecteerd als Payload Specialist (Scientific Astronaut) voor de NASA-missie Atlas1; Payload Specialist voor de Atlas 1-missie aan boord van de Shuttle Atlantis (missie STS 45) van 24-03-tot 2-04-1992.
Activity:
postdoctoraat: ijking van experimenten voor de Mariner 9 missie (1971-1972) universiteit Colorado, Boulder. Gastprofessor (1999-2007) UGent; deeltijds docent (1998-2007) VUB; hoofd sectie Instrumentatie (1965-1978) Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie; Senior engineer: Crew Activities Coordinator and Experiment Coordinator (1978-1984) European Space Agency (ESA); Spacelab project manager (1984-1993) bij ESA in ESTEC, Noordwijk (Nederland).
Training:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1963), dr. ir. (1970) RUG;
Honorary titles:
Geridderd door Koning Boudewijn tot Burggraaf (1993), grootofficier in de orde van Leopold, NASA Space Flight Medal (1992).
Honorary doctorate:
Dr. h.c. universiteit Gent.
Membership:
Director of New Developments (Belgacom), Director R&D, Customer Program Director - Technology Scan (1993-1998); Chairman Flanders Language Valley (1998-1999); Vice President CELE (onderzoeksgroep naar artificiële intelligentie in de taaltechnologie); Director New Technologies Tibotec-Virco (2001-2002); bijzondere opdracht­houder (2002-2004) kabinet van de Vlaamse Minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-Government; onafhankelijk consultant (2004-heden) Orbit-Consult bvba. Buitenlands geassocieerd lid van de Académie Nationale de lAir et de lEspace de France; voorzitter Euro Space Society, vice-voorzitter Dirk Frimout Stichting.
Dirk Frimout
Technical Sciences
Aeronomics and space technology
Honorary Member
Gilbert Froment
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1984
Discipline: Exact sciences
Chemistry
Summary:
Belangrijke bijdragen tot de kennis van de katalyse, de kinetiek en de simulatie van processen aangewend in de petroleum-raffinage en de petrochemische industrie.
Activity:

Geassocieerd docent (1959), geassocieerd hoogleraar (1964), gewoon hoogleraar (1968-1996), oprichter en directeur Laboratorium voor Petrochemische Techniek RUG; Research professor Texas A&M University (1998-2015).

Doctor Honoris Causa Technion,Haifa,Israel Doctor Honoris Causa Université de Nancy Foreign Member United States Academy of Rngineering Member Texas Academy of Medecine,Science and Engineering More than 75 Ph.D students Book: "Chemical Reactor Analysis and Design" (with K.B.Bischoff) Ed: John Wiley,New York;3rd Edition 2011 More than 350 Scientific papers

Werkend lid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen; voorzitter afdeling Scheikundige Ingenieurswetenschappen KVIV (1965-97); buitenl. lid US National Academy of Engineering; lid Texas Academy of Medicine, Engineering and Science; consultant voor de belangrijkste oliebedrijven (Elf, Total, Amoco, Exxon,...); lid Science Advisory Committee of the European Federation of Chemical Engineering; Belgisch afgevaardigde Working Party for Chemical Reaction Engineering, Working Party for Chemical Engineering in the Applications of Catalysis.

 

Training:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1953), dr. ir. (1957) RUG. Post doc Technische Hochschule Darmstadt (1959),University of Wisconsin (1960)
Awards:

F. Swartsprijs (1958) KAWLSK, Nationale Alumniprijs (1966) Belgian American Educational Foundation, Cornez Prijs provincie Henegouwen (1976), R.H. Wilhelmprijs voor Chemical Reaction Engineering (1986) American Institute of Chemical Engineers, Freeport Chemical Award (1985) Louisiana State University, J. Villermaux Award Europese Federatie voor Chemical Engineering (1999), Amundson Award voor Chemical Reaction Engineering (2007) ISCRE.

Dr. h.c. Technion (Haifa), Institut Polytechnique de Lorraine (Université de Nancy).

Doctor Honoris Causa van het “Boreskov Institute of Catalysis, Siberian Branch of the Russian Academy of Science;Novosibirsk”

Honorary titles:
Kruis van ridder in de Kroonorde, officier in de Leopoldsorde, Burgerlijke Medaille eerste klasse, groot­officier in de Kroonorde.
Gilbert Froment
Technical Sciences
Exact sciences, Chemistry
Honorary Member
Koen Geens
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2012
Discipline: Law
Affiliation: Verbonden met de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Summary:
rechtskundige
Activity:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
recht
Koen Geens
Humanities
Law
Ludo Gelders
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1989
Title: Prof. dr. ir.
Discipline: Business administration
Technical sciences
Affiliation: Verbonden met het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Summary:
Wetenschappelijk bedrijfsbeheer, in bijzonder bedrijfsorganisatie en operations mana­ge­ment. Productiebeheer, operations planning, onderhoud, materiaalbeheer, kwaliteitszorg en logistiek. Activiteit en publikaties in EJOR, IJPR, IJPE, IJOQM, IIIE, IEEE-Trans Mgt,...
Activity:

Docent (1973), hoofddocent (1974) KU Leuven en Univ. Notre Dame de la Paix (Namur); hoogleraar (1977), gewoon hoogleraar (1979), voorzitter Dept. Werktuigkunde (1983-1988), voorzitter Centrum voor Industrieel Beleid (1988-1998) KU Leuven; lid Raad van Toezicht (1998-2005) Research School BETA TUEindhoven, vice-voorzitter (1999-2008) UHasselt; diverse visiting professorships.

Francqui leerstoel aan de VUB (1992-93)

Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1966) RUG; Ingénieur Civil en Gestion Industrielle (1967) UCL; Special Ph.D. program (1971-1972) MIT-Sloan School of Management; dr. Toegepaste Wetenschappen (1973) KU Leuven.
Honorary titles:
Officier in de Leopoldsorde. Grootofficier in de Leopoldsorde
Chairs:
Fellow European Academy of Industrial Management, Francquileerstoel (1992) VUB.
Membership:
Algemeen voorzitter (1987-89) KVIV; bestuurder (1989-99) Technologische Innova­tie­cel Vlaanderen, (1987-89) VEV, (1984-1990) Tecnomatics NV, (1987-1994) Pegard Productics NV, (1999-2000) VCK, (2001-2007) Ethias, (2003-2006) Vlaams Instituut voor Logistiek; voorzitter (2000-2005) Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening; expert (1992-2000) NMKN.
Ludo Gelders
Technical Sciences
Business administration, Technical sciences
Honorary Member
Godelieve Gheysen
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2011
Discipline: Cell and molecular biology
Plant and crop sciences
Affiliation: Verbonden met de Vakgroep Moleculaire Biotechnologie
Summary:
moleculaire biologe
Activity:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Awards:
Fellow of the European Society of Nematologists 2016 Prometheus Onderscheiding van UGent 2013
Discipline:
moleculaire biologe, gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Godelieve Gheysen
Natural Sciences
Cell and molecular biology, Plant and crop sciences
Irène Gijbels
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2015
Title: Prof. dr.
Discipline: Statistics and methodology
Affiliation: Verbonden met het Departement Wiskunde (KU Leuven)
Irène Gijbels
Natural Sciences
Statistics and methodology