UITGESTELD: De multiculturele samenleving en de democratische rechtsstaat

Debat

06-12-2021

Online

UITGESTELD: De multiculturele samenleving en de democratische rechtsstaat

Activiteit in het kader van het Standpunt 

In de afgelopen zeventig jaar zijn juridische vraagstukken over migratie en multicultureel samenleven aangepakt in functie van onmiddellijke noden. Het resultaat is een onsamenhangende en complexe regelgeving met betrekking tot asiel, arbeidsmigratie, gezinshereniging, humanitaire regularisaties, enz. Een regelgeving die in een toenemend aantal gevallen niet of nauwelijks is afgestemd op de noden van de hedendaagse samenleving.

Doorheen de jaren zijn bovendien de mensenrechten en hun bescherming een steeds grotere rol gaan spelen. Dit Standpunt gaat hier dieper op in en zoomt in op de bescherming van meer in het bijzonder de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, in samenhang met het beginsel van de persoonlijke autonomie. De centrale stelling luidt dat die bescherming in de mate van het mogelijke op gelijke wijze voor iedereen moet gelden. In een multiculturele samenlevingscontext komt de sociale cohesie onder druk te staan indien een effectieve gelijke behandeling in zaken van identiteit en/of levensbeschouwing niet is verzekerd…

Op 6 december worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit "De multiculturele samenleving en de democratische rechtsstaat: hoe vrijwaren we de sociale cohesie?" toegelicht, gevolgd door een reactie vanwege Minister Bart Somers en een debat. 

Omwille van de huidige situatie met betrekking tot COVID19 en de gewijzigde agenda van de minister wordt dit event verdaagd naar het voorjaar van 2022.

Programma: 

06-12-2021

1 Voorstelling Standpunt 17:30 - 17:45
Marie-Claire Foblets, Anthropology Max Planck Institute, Lid KVAB (spreker)
2 Reactie 17:45 - 18:00
Bart Somers, Minister Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering, Gelijke Kansen (spreker)
3 Debat 18:00 - 19:00
Bart Somers, Minister Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering, Gelijke Kansen (panellid)
Koen Dewulf, Directeur Myria (panellid)
Khalid Benhaddou, Netwerk Islamexperten, opdrachthouder Diversiteit UGent, directeur CIRRA (panellid)
Bambi Ceuppens, antropoloog, Africamuseum (panellid)
Marie-Claire Foblets, Anthropology Max Planck Institute, Lid KVAB (panellid)
Veerle De Vos, (moderator)
4 Receptie 19:00 - 20:00