Haalt België de doelstellingen van het Europees klimaatplan?

Debat

Paleis der Academiën, Brussel

GEANNULEERD: Haalt België de doelstellingen van het Europees klimaatplan?

Organisatie

Reflectiegroep Energie

De debatavond van de Reflectiegroep Energie zoomt in op de moeilijke Belgische besluit­vorming op het vlak van klimaat die de laatste tijd een continu aandachtspunt in de media. De verschillende regio’s hebben eigen plannen ­ingediend met verschillende vertrekdata om de CO2-reductie te berekenen en met een verschillende draagwijdte.

We verwelkomen twee eminente sprekers: Peter Wittoeck (Diensthoofd Klimaatverandering FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) is sinds jaren de Belgische delegatieleider op de VN-Klimaatconferenties. Prof. Kurt Deketelaere (KU Leuven) doceert cursussen inzake milieurecht, energierecht en klimaatrecht. Hij was kabinetschef van Vlaams Minister Hilde Crevits en voorzitter van de Raad van Bestuur van de VREG.

Deze debatavond was gepland voor 28/4/2020 maar werd uitgesteld omwille van de maatregelen in verband met COVID-19. Nieuwe datum volgt.