UITGESTELD: Openheid en vertrouwen in de wetenschap

Symposium

07-12-2021

Paleis der Academiën / Online

UITGESTELD: Openheid en vertrouwen in de wetenschap

De samenleving wenst van de wetenschap heldere, gedragen, bruikbare, onbevooroordeelde en betrouwbare inzichten, terwijl de wetenschap zelf met vallen en opstaan een vooruitschrijdend inzicht levert in vaak complexe, interdisciplinaire onderzoeksthema’s. De COVID19-pandemie, energietransitie en klimaatverandering trokken intense publieke aandacht voor de wetenschap erachter. Dat heeft de relaties tussen onderzoek, samenleving, media en politiek scherper gesteld en soms onder druk gezet. Zorgt een grotere visibiliteit en een openere houding van wetenschappers voor meer, of net minder vertrouwen in de wetenschap?

Namiddagsessie met lezingen en debat, op initiatief van de Reflectiegroep Responsible Research & Innovation van de KVAB en Jonge Academie.

Omwille van de huidige situatie met betrekking tot COVID19, wordt deze sessie verdaagd naar een nog te bepalen datum in 2022. 

Programma: 

07-12-2021

1 Inleiding 14:00 - 14:05
Joos Vandewalle, Coördinator van de KVAB-Reflectiegroep RRI (spreker)
2 Vertrouwen in de wetenschap: resultaten van de Wetenschapsbarometer 2021, Departement Economie, Wetenschappen en Innovatie 14:05 - 14:25
Nog te bevestigen

3 Visie op de openheid en vertrouwen 14:25 - 14:50
Ineke Sluiter, Prof. Griekse taal- en letterkunde Universiteit Leiden, President KNAW (spreker)

Het verband tussen vertrouwen en externe financiering (bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van covid-vaccins) en de spagaat van onze wetenschappers tussen de valorisatie die wij van ze vragen, en het beeld daarvan in de samenleving.

4 De circulatie van wetenschapsnieuws en de rol van burgergestuurde (sociale) media in het aanpassen van wetenschapsnieuws; de taak voor de academische wereld om twijfel en onzekerheid te normaliseren en terug te brengen naar de journalistieke realiteit 14:50 - 15:15
Michaël Opgenhaffen, Prof. Mediastudies en journalistiek KU Leuven (spreker)
5 Pauze 15:15 - 15:30
6 Debat 15:30 - 16:40
Erika Vlieghe, Prof. klinische infectiologie UAntwerpen, Lid KAGB (panellid)
Staf Leroux-Roels, Prof. Immunologie UGent, Lid KAGB (panellid)
Ine Van Hoyweghen, Prof. Medische en wetenschapssociologie KU Leuven, Lid Reflectiegroep RRI (panellid)
Tim Pauwels, Nieuwsombuds VRT (moderator)

Thema's die aan bod zullen komen:

  • Vertrouwen in de wetenschap en maatschappelijk draagvlak voor wetenschap
  • Openheid en transparantie binnen de wetenschap
  • Gedubbelcheckte correctheid versus snelheid in de wetenschap (bij urgente vragen)
  • Wetenschappelijk debat en consensus - wat met het publiek?
  • De wetenschapper als opiniemaker, de expert in de media, publiek wetenschappelijk debat
  • Via evidentie en advies van wetenschap naar politiek - afbakening van de taken

7 Conclusies, Reflecties en Sleutelprincipes voor Wetenschapscommunicatie 16:40 - 16:55
Joris Vandendriessche, Prof. wetenschapsgeschiedenis KU Leuven, Lid Jonge Academie (spreker)

 

8 Dankwoord 16:55 - 17:00
Joos Vandewalle, Coördinator van de KVAB-Reflectiegroep RRI (spreker)