liddetails

Hubert Bocken
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1994
Titel: Em. prof.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (UGent)
Samenvatting:
Doceerde aan de Rechtsfaculteit UGent verschillende vakken uit het privaatrecht (in het bijzonder de algemene inleiding tot het privaatrecht en het verbintenissenrecht), rechtsvergelijking en milieurecht en gaf gastcolleges en lezingen aan andere universiteiten in België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, V.S.A., China en Australië . Publiceerde over verschillende aspecten van het verbintenissenrecht, het milieurecht en de rechtsvergelijking. Was een van de eersten in België om onderzoek te verrichten over het milieurecht en het milieuaansprakelijkheidsrecht. Recent wetenschappelijk werk betreft het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder de causaliteitsproblematiek en schadevergoeding buiten het aansprakelijkheidsrecht. Auteur van 2 boeken als enig auteur, 6 boeken als medeauteur, 19 boeken als editor en meer dan 150 tijdschriftartikelen en bijdragen in boeken. Adviseerde bij de voorbereiding van wetgeving op het gebied van het privaatrecht en het milieurecht.
Activiteit:

Sinds 1971 voltijds verbonden aan Universiteit Gent, eerst als lid van het wetenschappelijk, nadien onderwijzend personeel. Momenteel Emeritus gewoon hoogleraar, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht UGent (2009-09-01)
 
Gewoon hoogleraar UGent
Directeur (1983-91) Seminarie voor Burgerlijk en Vergelijkend Recht, (1988-92) Seminarie voor Milieurecht, (1992-2000) Centrum voor Milieurecht UGent
voorzitter Vakgroep burgerlijk recht (1992-2009)
Decaan faculteit Rechtsgeleerdheid (1994-98) UGent
Lid raad van bestuur (1992-94) UGent
Directeur (1999-2007) Buitenlandse Betrekkingen, (1999-2007) LLM programma Master of Laws in European and Comparative Law UGent.
Oprichter en voorzitter (1985-97) Belgische Vereniging voor Milieurecht;
Voorzitter en initiatiefnemer (1989-95) Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest;
Voorzitter Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland (2009- );
Voorzitter redactieraad Tijdschrift voor Privaatrecht (2014-).
Voorzitter jury F. Collinprijs voor recht, Universitaire Stichting (2012-)
 

Opleiding:
Dr. Rechten (1967) RUG, M. Laws (1968) Harvard Law School; geaggregeerde Hoger Onderwijs (burgerlijk recht) (1978) RUG.
Prijzen:

Frank Boas scholarship in International Legal Studies (1967)
Prijs Stichting Leefmilieu (1978)
Laureaat  Reisbeurzenwedstrijd (1982)
Laureaat internationale Elisabeth Haub-prijs voor Milieurecht (1992)
Honorary professor Bond University (Qld., Aus, 2010)

Discipline:
milieurecht
Leerstoelen:
Frank Boas scholarship in International Legal Studies (1967);