Ontmoetingsdagen

De VCWI organiseert jaarlijks in het najaar een studiedag voor de professionals wetenschappelijke integriteit. CWI-secretarissen, -leden en -voorzitters, beleidsmakers en andere vertegenwoordigers van de Vlaamse onderzoeksinstellingen komen er samen om elkaars beleid beter te leren kennen en te leren van elkaars good practices.

Studiedag 2014

Op 22 oktober 2014 vond de eerste studiedag plaats over wetenschappelijke integriteit, waarop de verschillende universiteiten en andere onderzoeksinstellingen in Vlaanderen hun beleid en procedures hebben gepresenteerd, gevolgd door discussie en overleg tussen de stakeholders. Die werd op initiatief van de VCWI georganiseerd om in te gaan op een algemene vraag om de procedures te vergelijken om meer afstemming te vinden. Ook de Academiën en de fondsagentschappen FWO en IWT waren op dit overleg vertegenwoordigd. De presentaties die ze hebben gegeven, zijn hieronder te downloaden met hun toestemming.

Studiedag 2015

Op 28 oktober 2015 vond de tweede studiedag over wetenschappelijke integriteit plaats. Het thema promotie en preventie werd door de keynote van prof. Kees Schuyt vorm gegeven. Verschillende onderzoeksinstellingen gaven een update van hun beleid. Van de discussie is geen verslag beschikbaar. De presentaties zijn hieronder te downloaden met toestemming van de auteurs.

Studiedag 2016

Op 30 november 2016 vond de derde studiedag over wetenschappelijke integriteit plaats. Een keynote werd gebracht door Liz Wager, die sprak over de rollen van instellingen en van wetenschappelijke tijdschriften. Voor het eerst gaven de wetenschappelijke instellingen van de Vlaamse Overheid een presentatie van hun beleid. Van de discussie is geen verslag beschikbaar. De presentaties zijn hieronder te downloaden met toestemming van de auteurs.

Raadpleeg de slides hier (in afwachting van directe beschikbaarheid op deze pagina).

Interuniversity symposium 2017

Op 18 oktober 2017 organiseert de VCWI samen met de vijf Vlaamse universiteiten het derde interuniversitaire symposium rond wetenschappelijke integriteit. Meer info hier.
www.kvab.be/integrity2017