JACOB CLAY

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 31/12/1946


Natuurkundige en wijsgeer; hij verrichte vooral onderzoek op het gebied van de atmosferische elektriciteit en de kosmische straling. Zijn wijsgerige opvattingen ontwikkelden zich in de richting van het neopositivisme van R. Carnap en O. Neurath.


Opleiding: Dr. Natuurkunde (1908). Privaatdocent (1913-20) technische hogeschool Delft; hoogleraar (1920) technische hogeschool Bandoeng, (1929) universiteit Amsterdam.