HEINRICH COX

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 31/12/1989


Taal- en volkskundige, met als voornaamste onderzoeksgebieden Limburg en het Rijnland.


Ordes: Kruis van Verdienste 1ste klasse (Duitsland).

Opleiding: Dr. Duitse Taal- en Letterkunde (1967). Lector (1967-69) katholieke universiteit Nijmegen; gewoon hoogleraar (1969-75), universiteit Utrecht, (1975) Rijnlandse Friedrich-Wilhelm-universiteit (Bonn), emeritus (2000); verantwoordelijk voor Van Dale, Groot Woordenboek Nederlands-Duits, Duits-Nederlands; (mede)hoofdredacteur van meerdere atlassen en tijdschriften over Duitse volkskunde.