Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

Jean Poesen
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2009
Title: Prof. dr.
Discipline: Geography
Affiliation: Verbonden met het Department of Earth and Environmental Sciences (KU Leuven)
Summary:
Geomorfologie, bodemerosie, bodemdegradatie, desertificatie, hydrologie, erosiebeheersing, bodem- en waterconservatie, landgebruiksveranderingen, experimentele geomorfologie, geografie van ontwikkelingslanden.
Activity:
Bevoegdverklaard navorser (1984), onderzoeksleider (1993), onderzoeksdirecteur (1995) FWO; hoogleraar (1994), buitengewoon hoogleraar (1999), gewoon hoogleraar en onderzoeksgroepvoorzitter Fysische en Regionale Geografie (2000) KU Leuven; gastprofessor (1994) in de vakgroep Bodembeheer en -hygiëne UGent; gasthoogleraar (2007) VUB.
Training:
Dr. Wetenschappen (1983) KU Leuven; Dr.Sc. Soil Science and Geomorphology (2009), universiteit Wolverhampton (UK).
Awards:
Prijs World Conservation Strategy (1984) WWF België, Conservation Award (1984) British Conservation Foundation, laureaat reisbeurzenwedstrijd (1984), Dr. J. Savat Prijs voor fysische geografie (1985), Wiley Award voor beste paper (1994) British Geomorphological Research Group.
Discipline:
Geomorfologie
Membership:
Werkend lid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen; lid Nationale Comités Bodemkunde en IGBP-Global Change, World Association of Soil and Water Conservation, International Association of Geomorphologists, International Union of Soil Science, International Geographical Union, Réseau Erosion, Soil and Water Conservation Society (VS), Belgian Association for Geographical Studies, Belgian Soil Science Society; stichtend lid European Society of Soil Conservation; voorzitter Belgian Association of Geomorphology; vice-voorzitter COST Action Soil Erosion under Global Change.
Jean Poesen
Natural Sciences
Geography
Lucien Posman
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2009
Discipline: Music
Summary:
Componist en hoofddocent compositie en muziekschriftuur aan het Koninklijk Conservatorium Gent. Was stichter van Componisten Archipel Vlaanderen (ComAV) en artistiek verantwoordelijke van de concertzaal De Rode Pomp in Gent.
Activity:
Hoofddocent Koninklijk Conservatorium - Hogeschool Gent
Training:
Studeerde muziektheorie en compositie aan het Koninklijk Conservatorium Gent, contrapunt en fuga aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen.
Awards:
Muizelhuisprijs voor Kamermuziek (1988), Prijs van de Gentenaar (1993), Fuga Trofee (2002), Prijs voor Nieuwe Muziek Provincie Oost-Vlaanderen (2010).
Membership:
Stichter en voorzitter ComAV (Componisten Archipel Vlaanderen); medewerker vzw De Verenigde Cultuurfabrieken.
Lucien Posman
Arts
Music
Danny Praet
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2012
Discipline: Religious studies
Philosophy
Affiliation: Verbonden met de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Summary:
Antiek geesteshistoricus
Activity:
Hoogleraar Universiteit Gent
Training:
Klassieke Filologie Wijsbegeerte
Discipline:
antieke geschiedenis
Danny Praet
Humanities
Religious studies, Philosophy
Walter Prevenier
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1985
Discipline: Middle ages (500-1500)
Summary:
Historicus bedrijvig in de oorkondenleer, de paleografie en de sociale geschiedenis van de late Middeleeuwen.
Activity:

Docent (1965), gewoon hoogleraar (1971), decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1984-86), emeritus (1999) RUG; buitengewoon hoogleraar VUB. Gasthoogleraar aan de universiteiten van Utrecht, California (Berkeley), Rutgers (New Jersey), Penn (Philadelphia), Columbia (New York), princeton="" en="" california="" (ucla).="" td="">

Ere-secretaris Koninklijke Commissie voor Geschiedenis; ere-voorzitter (1996) Commission internationale de Diplomatique; lid Academia Europaea te Cambridge (VK), Institute for Advanced Study (Princeton); corr. lid Medieval Academy of America (Cambridge, Mass.), Royal Historical Society (Londen); buitenl. lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Training:
Dr. Letteren en Wijsbegeerte, groep Geschiedenis (1962) RUG.
Awards:
Prijs voor geschiedenis provincie Oost-Vlaanderen (1958), laureaat reisbeurzenwedstrijd (1960), laureaat KAWLSK (1960), Herman Vanderpoortenprijs (1990), prijs Anton Bergmann (2000-04).
Honorary titles:
Officier in de Leopoldsorde; commandeur in de Kroonorde; Burgerlijke Medaille eerste klasse; Burgerlijk Kruis eerste klasse; ereburger gemeente Zelzate.
Walter Prevenier
Humanities
Middle ages (500-1500)
Honorary Member
Filip Rathé
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2011
Summary:
componist/dirigent
Discipline:
componist/dirigent
Filip Rathé
Arts
Paul Robbrecht
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2005
Affiliation: Verbonden met Robbrecht en Daem architecten
Summary:
Architect, centraal in zijn werk staat de architectonische cultuur, architectuur in conversatie met beeldende kunsten, wetenschap en muziek. Samen met Hilde Daem richtte hij in 1975 de architectuurstudio Robbrecht-Daem op in Gent.
Activity:
Docent (1992) Sint-Lucas Gent en UGent.
Training:
Studies Architectuur Sint-Lucas Gent.
Awards:
Godecharleprijs (1978), Grote Prijs van Rome (1979), Vlaamse Cultuurprijs voor Architectuur (1997), Cultuurprijs van de KU Leuven (2001).
Membership:
Lid van Centro Palladio Vicenza, Italië.
Paul Robbrecht
Arts
Marc Ruyters
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2010
Summary:
kunstjournalist
Marc Ruyters
Arts
Herman Sabbe
Class of the Arts
Membership: Honorary Member
Since: 1999
Summary:
Musicoloog met nadruk op de muziek van de 20ste eeuw, cellist.
Activity:
Hoogleraar (1993), gewoon hoogleraar (1999) UGent; professor (1999) ULB.
Training:
Dr. Rechten (1960), dr. Kunstgeschiedenis (1975) RUG.
Awards:
Van der Muerenprijs KAWLSK (1976), Crescendo-Prijs van de Muziekraad voor Vlaanderen (1990).
Membership:
Lid van het wereldcomité van de IDEAMA, mede-oprichter en redacteur INTERFACE - Journal of New Music Research.
Herman Sabbe
Arts
Honorary Member
Niceas Schamp
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 1990
Honorary title: baron
Discipline: Organic chemistry
Summary:
Scheikundige, actief in de organische chemie (organische halogeenderivaten, aroma- en smaakcomponenten in voedingsmiddelen, bio-actieve natuurproducten uit planten en schimmels) en milieu­chemie (geurhinder, VOCs).
Activity:
Gewoon hoogleraar (1966), voorzitter vakgroep Organische Chemie, faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (1966) RUG.
Training:
Dr. Scheikunde (1963).
Awards:
Stas-Springprijs (1963), laureaat reisbeurzenwedstrijd (1963), laureaat KAWLSK (1965), reisbeurs Rotary Club (1965), Breckpotprijs van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (1982).
Discipline:
Organische Chemie
Membership:
Secretaris-generaal (1975-86) en ondervoorzitter (1988-96) van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging; lid Royal Society of Chemistry, American Chemical Society, Institute of Food Technologists, American Pollution Control Association, Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging; voorzitter Wetenschappelijke Raad van INTAS (1993-96).
Niceas Schamp
Natural Sciences
Organic chemistry
Erik Schokkaert
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2012
Title: Prof. dr.
Discipline: Economics
Affiliation: Verbonden met de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Erik Schokkaert is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Departement Economie van de KULeuven en was in het verleden onderzoeksdirecteur van CORE en gastprofessor aan de London School of Economics, de Université catholique de Louvain, Universidad ICESI (Cali, Colombia) en de Universiteit Antwerpen. Hij is voorzitter van de stuurgroep van Metaforum, de interdisciplinaire denktank van de K.U.Leuven. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. In 2005 was hij titularis van de Francqui-Leerstoel aan de Universiteit van Antwerpen. In zijn publicaties probeert hij een denkkader te ontwikkelen om beleidsmaatregelen te evalueren (vooral in het domein van gezondheidszorg en sociale zekerheid) in het licht van verschillende opvattingen over rechtvaardigheid en over de inhoud van het begrip “sociale welvaart”. Speciale aandacht gaat daarbij naar de meting van het individuele welzijn en naar de definitie van de grenzen van de eigen verantwoordelijkheid. Hij is chief editor van Economics and Philosophy. Samen met Wulf Gaertner schreef hij een boek over Empirical Social Choice: Questionnaire-Experimental Studies on Distributive Justice (Cambridge University Press, 2012). Hij is als expert opgetreden in verschillende (Belgische en Nederlandse) adviescommissies voor de beoordeling van beleidsmaatregelen in het domein van de gezondheidszorg en hij maakt deel uit van de Academische Raad voor de Pensioenhervorming.
Activity:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven; Francquileerstoel 2005
Erik Schokkaert
Humanities
Economics
Liliane Schoofs
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2010
Discipline: Animal sciences
Cell and molecular biology
Affiliation: Verbonden met het Departement Biologie (KU Leuven)
Summary:
biologe
Activity:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
Genomica
Liliane Schoofs
Natural Sciences
Animal sciences, Cell and molecular biology
Johan Schoukens
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2009
Discipline: Electrical technology
Affiliation: Verbonden met de Vakgroep Elektriciteit (VUB)
Summary:
Modelleren vanaf experimentele gegevens: identificatie van lineaire en niet-lineaire systemen, systeem- en regeltechniek, signaalverwerking.
Activity:
Hoogleraar (2000), gewoon hoogleraar (2002) VUB; bijzonder gasthoogleraar (2006) KU Leuven.
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1980), dr. ir. (1985), aggregaat Hoger Onderwijs (1990) VUB.
Chairs:
Fellow IEEE, Francquileerstoel ULB (2006-2007), Methusalem-laureaat (2007).
Johan Schoukens
Technical Sciences
Electrical technology
Raoul Servais
Class of the Arts
Membership: Honorary Member
Since: 1973
Summary:
Kunstschilder en filmregisseur. Medewerker van René Magritte en Henri Storck in de jaren vijftig. Auteur van de decoratie metrostation Houba Brugman te Brussel. Auteur van twaalf kortfilms en één langspeelfilm die samen een vijftigtal nationale en internationale bekroningen behaalden.
Activity:
Stichter en docent op rust van de afdeling Animatiefilm van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Gent; docent École Nationale Supérieure dArchitecture et des Arts Visuels ENSAAV/La cambre Brussel, Institut Supérieur des Arts et Diffusion I.A.D. Brussel, Kunstacademie Oostende, Centre tertiaire de formation, Valenciennes; gast­docent Columbia College Chicago, California Institute of the Arts CALARTS Los Angeles.
Training:
Studies Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Gent.
Awards:
Prijs van de ASIFA (2004), Norman McLaren heritage prize Ottawa (Canada), Espigo de Oro Valladolid (Spanje), laureaat Dragon of Dragons Special Prize for the lifetime achievement in the field of animated film Krakow (Polen) (2006). Eerste prijs op het Internationaal Filmfestival van Venetië in 1966, de grote prijs van de jury op het Internationaal Filmfestival van Cannes 1971, de Gouden Palm te Cannes 1979, de grote prijs van het Internationaal Animatiefilmfestival en de grote prijs van de filmkritiek te Annecy in 1998.
Honorary titles:
Commandeur in de Leopoldsorde; Grootofficier in de Leopoldsorde.
Membership:
Algemeen voorzitter (1985-94), ere-voorzitter (2010) van de ASIFA (Association internationale du Film dAnimation).
Raoul Servais
Arts
Honorary Member
Alexander Sevrin
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2012
Title: Prof. dr.
Discipline: Physics
Affiliation: Verbonden met de Vakgroep Fysica (VUB)
Summary:
Elementaire deeltjesfysicus (theoreticus) waarbij de zoektocht naar een consistente kwantummechanische beschrijving van de zwaartekracht een centrale rol speelt in het onderzoek. Hiernaast zijn er eveneens belangrijke onderzoeksinitiatieven die zowel in de kosmologie als in de fenomenologische aspecten van de hoge-energiefysica te situeren zijn;
Activity:

Gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Gasthoogleraar aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven; Vice-directeur van de Internationale Solvay Instituten voor Fysica en Chemie; Lid van de Raad van Bestuur van de Francqui Stichting

Awards:
Prijs van de Onderzoeksraad van de KU Leuven (1992); Scientific Prize of the Belgian Physical Society (1986)
Discipline:
fysicus, gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Chairs:
Gasthoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (2011-heden); gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven (2011-heden); Collaborateur Scientifique aan de Université Libre de Bruxelles in de groep Physique Mathématique des Interactions Fondamentales (1996-heden).
Membership:
Voorzitter Vlaamse Wetenschappelijke Stichting (2011-heden); Bestuurder van de Francqui Stichting (2002-heden); Bestuurder van de Belgian Physical Society (2001-heden); lid van het National Committee for Pure and Applied Physics (2009-heden); lid van het National Selection Committee for CERN Fellows
Alexander Sevrin
Natural Sciences
Physics
Ludo Simons
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1997
Title: Em. prof. dr.
Discipline: Modern history (1870-now)
Literary science
Summary:
Onderzoek naar de Nederlandse en Nederduitse literatuurgeschiedenis, de geschiedenis van de Vlaamse beweging, het boek- en bibliotheekwezen.
Activity:
Monitor (1960-1962), assistent (1963-65) KU Leuven; conservator (1965-86) Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven; directeur (1981-86) Stadsbibliotheek Antwerpen; hoogleraar (1978-2004) KU Leuven, (1987-2004) UA.
Training:
Dr. Germaanse Filologie (1977).
Awards:
Laureaat universitaire wedstrijd (1960), Prijs voor letterkunde (1963) en August Beernaertprijs (1987) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Orde van de Vlaamse Leeuw (1986), Gulden Boek van de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen (1987), Prijs van de provincie Antwerpen voor een monografie (1988), Dr. Johannes Saß-Preis (1989), André Demedtsprijs van de Marnixring (2002), Cultuurprijs Provincie Antwerpen (2007), Frans Drijversprijs (2014).
Honorary titles:
Grootofficier in de Leopoldsorde (2007).
Discipline:
filologie
Membership:
Erevoorzitter Guido Gezellegenootschap, Plantingenootschap; voorzitter Centrum voor de Studie van het Vlaamse Cultuurleven; ondervoorzitter Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek; bestuurslid Stichting Vita Brevis; redacteur Gezelliana, Wetenschappelijke Tijdingen en Campiniana.
Ludo Simons
Humanities
Modern history (1870-now), Literary science
Honorary Member
Marcel Smets
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2009
Title: Prof. dr. ir. arch.
Discipline: Construction, architecture
Summary:
Architectuurhistoricus, actief op het vlak van geschiedenis en theorie met monografieën over Huib Hoste en Charles Buls, alsook overzichtswerken over de ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België en de wederopbouw van België na 1914. Momen­teel is zijn onderzoek vooral gericht op het landschap van de infrastructuur. Initiator van het Stadsproject in België: projecten voor Leuvense Vaartkom, Centrale Werkplaatsen en Stationsomgeving, Quartiers Ouest (Rouen), Reaffectatie Staalfabriek RIVA (Genua), Uitbreiding containerterminal (Voltri), Reaffectatie Textielfabriek De Nardi (Conegliano), Stedenbuwkundige Transformatie Ile de Nantes.
Activity:
Docent (1976), gewoon hoogleraar (1985) KU Leuven; visiting professor universiteiten Urbino (1976-79), Thessaloniki (1987), Harvard GSD Cambridge MA (2002-2004); oprichter en voorzitter (1981) Centrum voor Stedenbouwkundige Geschiedschrijving; oprichter (1989) Projectteam Stadsontwerp; Vlaams bouwmeester (2005-2010), Senior Advisor& Partner ORG² (Brussel-Boston)
Training:
Ingenieur-architect (1970) RUG; bouwkundig ingenieur TH Delft (1974); Dr. Toegepaste Wetenschappen (1976) KU Leuven.
Awards:
Ereprijs gouverneur L. Roppe (1991), Prijs Bouwmeester van de Vlaamse Gemeenschap voor het Stationsproject Leuven (2001), Prijs G.Allaert (2014), Matexi Legacy Award (2016).
Honorary titles:
Grootofficier in de Leopoldsorde Officier in de Kroonorde
Membership:
Stichtend lid International Laboratory for Architecture and Urban Design (ILAUD) Urbino; lid EUROPAN, Agentschap Ruimtelijke Ordening, American Institute of Urban Design.
Marcel Smets
Arts
Construction, architecture
Paul Smeyers
Class of Natural Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1983
Discipline: Astronomy
Affiliation: Verbonden met de Faculteit Wetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Astrofysicus, stertrillingen met sterstabiliteit en stervariabiliteit, trillingen van de zon en dynamische verschijnselen in dubbelsterren als onderzoeksdomein.
Activity:
Geassocieerd docent (1967), docent (1969), hoogleraar (1971), gewoon hoogleraar (1973), emeritus (1999) KU Leuven.
Training:
Dr. Wetenschappen (1966) ULg.
Honorary titles:
Grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
Sterrenkunde
Membership:
Lid Academia Europaea (1989), lid Internationale Astronomische Unie.
Paul Smeyers
Natural Sciences
Astronomy
Honorary Member
Marcel Soens
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1988
Discipline: Mechanical engineering
Electrical technology
Summary:
Beheerder en lid directiecomité (1986-1995) VEV; lid VLIWO-commissie (1988), raad van bestuur IWT (1991); voorzitter ad hoc werkgroep nieuwe materialen VRWB (1990-1991); voorzitter adviesraad-materialen VITO (1993).
Activity:
Directeur afdeling Hoboken (1972-1977), bestuurder-directeur (1977-1981), bestuurder-directeur generaal (1981-1983), gedelegeerd bestuurder (1983-1988) Metallurgie Hoboken-Overpelt (MHO).
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1950) KU Leuven.
Marcel Soens
Technical Sciences
Mechanical engineering, Electrical technology
Honorary Member
Nicolas Standaert
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2003
Title: Prof. dr.
Discipline: Linguistics
Affiliation: Verbonden met de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Summary:
Sinoloog op het vlak van de culturele relaties tussen China en Europa, meer specifiek tijdens de 17de en 18de eeuw.
Activity:
Hoofddocent (1993), hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (2001) KU Leuven.
Training:
Dr. Sinologie (1984) rijksuniversiteit Leiden, bacc. Filosofie en bacc. Theologie (1990) Centre Sevres te Parijs, lic. Theologie (1994) Fu Jen universiteit te Taipei.
Discipline:
sinologie
Membership:
Member Institute for Advanced Study (2002) Princeton.
Nicolas Standaert
Humanities
Linguistics
Carlos Steel
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 1989
Discipline: Philosophy
Affiliation: Verbonden met het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven)
Summary:
Zijn onderzoek betreft voornamelijk de traditie van het Platonisme vanaf de Late Oudheid (Plotinus, Proclus), patristiek (Augustinus en Maximus Confessor), Middeleeuwen (Eriugena, Albertus Magnus, Thomas van Aquino, Henricus van Gent, Henricus Bate) tot de Renaissance (Cusanus, Ficino). Zijn filosofische belangstelling gaat in het bijzonder uit naar de verhouding tussen ethiek en metafysica.
Activity:
Aspirant FWO (1971-75), docent (1975-77), hoofddocent (1977-85), gewoon hoogleraar (1985) KU Leuven; voorzitter-decaan (1991-2000) pro-decaan (2000-03), vice-decaan (2006) Hoger Instituut voor Wijsbegeerte KU Leuven; visiting professor (1987-88) UCL, (1994) École Normale supérieure, (1998) École pratique des Hautes Études, Parijs; (2006) Università Tor Vegata, Rome; lecturer universiteiten Peking (2000) en Harvard (2001-02).
Training:
Lic. Klassieke Filologie (1970), lic. Wijsbegeerte (1974), kand. Oosterse Filologie (1971), dr. Wijsbegeerte (1974) KU Leuven.
Awards:
Laureaat KAWLSK (1976), Alexander von Humboldtprijs (2009).
Discipline:
wijsbegeerte
Chairs:
Fellow Alexander von Humboldtstichting (1975-76)
Membership:
Directeur (2000-06) De Wulf-Mansion Centrum voor antieke en middeleeuwse wijsbegeerte, (2004) project Aristoteles Latinus (UAI); voorzitter Instituut voor middeleeuwse en Renaissance studies; bestuurder en voorzitter (1988-1995) Leuven Uni­ver­sity Press; lid Beirat Albertus Magnus - Opera omnia en Corpus Christianorum - Series graeca; buitenl. lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Accademia pontifica Thomas de Aquino.
Carlos Steel
Humanities
Philosophy