De nazaten van Confucius

Lentecyclus

Jaargang 
2020

Organisator 

Frans Boenders

 

China, Korea en Japan zijn landen die als eerste door de glorieuze beschaving van het Rijk van het Midden diepgaand werden getekend. In de religieus-ideologische ondergrond vallen de beroemde 'drie leringen' te onderscheiden: taoïsme, confucianisme en boeddhisme. Van deze drie valt in 2020 het stempel van het confucianisme het moeilijkst precies aan te wijzen.

Hedendaagse Chinezen, Japanners en Koreanen malen daar niet om, ze ondergaan Kongzi's humanisme als een van hun vanzelfsprekende tradities; ook de machtige heren Xi, Kim, Moon en Abe hebben wel wat dringenders aan het hoofd.

Met 'De nazaten van Confucius' wil het Academisch Cultureel Forum in drie namiddagen nagaan hoe de 'Weg van de menselijke verhoudingen'  – zoals de ethiek van Meester Kong ook wordt omschreven – de hedendaagse politiek, economie en dagelijks beleefde cultuur doordesemt in China, Japan en Korea. De beste kenners, uit eigen en buitenlandse universiteiten delen in korte lezingen hun kennis en inzichten met het publiek en met elkaar.

 

Activiteiten in deze cyclus