Jan
18
2019

Migratiecrisis of identiteitscrisis? Europa op een kruispunt

Dit colloquium van Myria (Federaal Migratiecentrum) in samenwerking met de ARB (Académie Royale de Belgique) en de KVAB beoogt de complexiteit van het migratie-verschijnsel toe te lichten. De dag zal worden toegewijd aan uiteenzettingen van academische aard, en het symposium zal eindigen met een groot politiek debat.

Jan
8
2019

"Berlijn 1912-1932" en "Beyond Klimt"

Dit dagvullend programma start in het Old Masters Museum met een bezoek aan de tentoonstelling "Berlijn 1912-1932" - een cruciale periode voor de kosmopolitische metropool. Aansluitend kunt u deelnemen aan de lunch in het Muziekinstrumentenmuseum, gevolgd door een bezoek aan de tentoonstelling "Beyond Klimt. New Horizons in Central Europe 1914-1938" in BOZAR.

Gedetailleerd programma in bijlage.

Dec
15
2018

Openbare Vergadering 2018

Op zaterdag 15 december 2018 om 10.00 uur vond de Openbare Vergadering van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten plaats in het Paleis der Academiën te Brussel.

De Gouden Penning werd uitgereikt aan Jos Delbeke.

Muzikale opluistering werd verzorgd door Wibert Aerts.

Dec
7
2018

Uitreiking Frans Van Cauwelaertprijs 2018

Herman Van Rompuy reikt de Frans Van Cauwelaertprijs uit aan Prof. dr. Bram Spruyt

De laureaat geeft een lezing getiteld: "Living apart together? Over de gevolgen van de groei van een diplomasamenleving"

Dec
7
2018

De Arenbergs

Bezoek aan de tentoonstelling in Museum M, Leuven.

Nov
30
2018
E

Flanders, Belgium and CERN

CERN is a role model for international scientific research in Europe and beyond. Symposium led by Walter Van Doninck (former Vice President of the CERN Council and Thinker-in-Residence).

Nov
27
2018

Prijsuitreiking Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie

De laureaten van de Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie 2018 werden bekendgemaakt op 20 september. 
Jean-Jacques Cassiman wint de loopbaanprijs. Ontdek hier alle laureaten.

Op 27 november worden de prijswinnaars gehuldigd. Jan Hautekiet stelt de laureaten van de Loopbaanprijs en Jaarprijzen aan u voor.

De keynote wordt verzorgd door Damya Laoui (Jonge Academie, New Scientist Wetenschapstalent 2018).

 

Nov
23
2018

Eindejaarsconcert - "Songs of Innocence"

Cantate gecomponeerd door Lucien Posman, uitvoering door Emma Posman, Stef Van Vynckt en Aquarius.

Nov
22
2018

Onderwijs in Vlaanderen, 30 jaar na Grondwetsherziening en 60 jaar na Schoolpact

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) organiseert de conferentie ‘Onderwijs in Vlaanderen, 30 jaar na Grondwetsherziening en 60 jaar na Schoolpact’ op donderdag 22 en vrijdag 23 november 2018.

De herziening van de grondwet leidde tot de meest omvangrijke bevoegdheidsoverdracht vanuit het federale niveau naar de Gemeenschappen in 1988. In november 2018 herdenken we eveneens het Schoolpact, 60 jaar geleden. Beide zwaarwichtige gebeurtenissen bieden aanleiding tot een breed gedragen conferentie over de conclusies na 30 jaar Grondwetsherziening en over de toekomstperspectieven...

Nov
21
2018
Nov
13
2018

De mobiliteit van morgen: zijn we klaar voor een paradigmawissel?

De transitie in mobiliteit vergt een nieuwe, overkoepelende visie. Een multidimensionele aanpak is dringend aan de orde. Het nieuwe Standpunt van de KVAB pleit voor open governance, open data en een knooppuntenstrategie voor gedeelde mobiliteit.

Oct
19
2018

Erasmushuis

Bezoek aan het Erasmushuis in Anderlecht.

Erasmus verbleef vijf maanden in dit gotisch huis (1450-1515). Vandaag herbergt het museum een verzameling schilderijen (Holbein, Bosch, Metsys), een bibliotheek met een rijke verzameling oude drukken en een filosofische tuin. 

Sep
27
2018

Opslag, flexibiliteit en vraagsturing: klaar voor flexibele elektriciteitstarieven

Door het toenemend aanbod van hernieuwbare energiebronnen staat de huidige elektriciteitsmarkt voor grote uitdagingen, waarbij de vraag naar elektriciteit sterk zal groeien. Opslag van elektriciteit, flexibiliteit, vraagsturing en digitalisering kunnen zorgen voor een optimaal gebruik van onze netinfrastructuur. Zij zullen eveneens zorgen voor een verbetering tussen vraag en aanbod en voor een hogere toegevoegde waarde van ons energiesysteem. Lokale flexibiliteit, waarbij de consument de geproduceerde energie zelf kan opslaan en gekoppeld aan flexibele elektriciteitstarieven minder afhankelijk wordt  van het netwerk, kan...

Sep
26
2018

Kunst en Wetenschap in Symbiose

Kunstenaars en wetenschappers gingen samen aan de slag - duik mee in hun creatieproces.

Sep
20
2018

Bruegel. Unseen masterpieces

Bezoek aan de tentoonstelling die de verborgen geheimen van de kunstwerken van Pieter Bruegel de Oude onthult.

Sep
12
2018

Joseph Plateau en de doorwerking van beelden

Da Vincilezing door Christine Iserentant.

Jun
26
2018
E

Future of Food in Flanders

This symposium concludes the 2018 KVAB Thinkers' Programme on Food. Margaret Bath (EIT Food) and Tiny van Boekel (Wageningen University) were asked to investigate the Flemish food chain. They have done this by visiting CEOs, researchers, NGOs and policymakers and confronting their findings with global trends in food production. This resulted on the one hand in the conclusion that these global trends are definitely applicable to Flanders, but on the other hand that there are also specific Flemish aspects to...

Jun
20
2018
Jun
8
2018

Vlaanderen en internationale wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuren

Dankzij internationale wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuren krijgen Vlaamse onderzoekers de kans om internationaal toonaangevend te zijn in wetenschappelijke en technologische spitsdomeinen.
Debat met historische terugblik & kritische vooruitblik: hoe organiseren we deze samenwerking in Vlaanderen, België en Europa?

Dankzij internationale samenwerkingen rond gemeenschappelijke grote onderzoeksinfrastructuren is Europa vandaag wereldleider in verschillende basiswetenschappen. De samenwerkingsverbanden zijn soms gestart nog vóór stappen werden gezet naar economische en politieke eenmaking van Europa. Wat kunnen we leren van de pioniers uit de geschiedenis? Deze vraag...

May
26
2018

Lentevergadering Mechelen

De Lentevergadering voor leden van de KVAB vond plaats in Mechelen op zaterdag 26 mei 2018.