Dec
8
2016

Hernieuwbare energie

Haalt Vlaanderen de EU-doelstellingen voor hernieuwbare energie?

Dec
1
2016

Frans van Cauwelaertprijs

Prijsuitreiking door Herman Van Rompuy aan prof. dr. Steffen Ducheyne.

Nov
25
2016

Eindejaarsrecital

Werk van componisten Benoit, Hanssens en Ryelandt, uitgevoerd door het Spiegel Kwartet en Jozef De Beenhouwer (piano).

Nov
25
2016

Voorstelling NBW deel 22

Academische zitting over de nieuwe editie van het Nationaal Biografisch Woordenboek.

Nov
18
2016

De wereld van de zuidelijke geleerden

200 jaar geleden werd onder Willem I de Brusselse Academie (her)opgericht. Welke rol speelde deze academie toen?

Nov
14
2016

Prijsuitreiking Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie

Huldiging prijswinnaars is het slotstuk van een hele dag in het teken van wetenschapscommunicatie.

Nov
9
2016

DaVinci Lezing: Simon Stevin

Lezing over Bruggeling Simon Stevin: het meest veelzijdige wetenschappelijke genie van de Nederlanden.

Nov
7
2016

Symposium: The Doctoral Space revisited

University stakeholders, young researchers and policymakers discuss the current challenges facing the PhD.

Oct
13
2016
E

Small to Medium-sized Nations in International Collaborative Science

For small- to medium-sized nations or regions, the step from sparking an initiative to effectively following up and weighing on the geopolitical agenda can be large.

Sep
29
2016

Warmtenetten op lage temperatuur

Om de CO2-doelstellingen te halen die Europees opgelegd worden, hebben vele burgemeesters het convenant of mayors ondertekend en zich verbonden tot een vergaande CO2-neutraliteit van steden en gemeenten. Naast de uitstoot van verkeer is, in het stedelijke weefsel, de verwarming verantwoordelijk voor het merendeel van de uitstoot.

In vele steden en gemeenten leeft dan ook de vraag naar een verwarmingsvorm die geen bijkomende CO2-uitstoot genereert. Ze kijken dan ook met enige afgunst naar de Scandinavische landen en ook Nederland waar warmtenetten een...

Sep
28
2016

500 jaar Utopie

In samenwerking met de KANTL herdenkt de KVAB de publicatie van Utopia door Thomas More vijfhonderd jaar geleden. Een initiatief van het Academisch Cultureel Forum.

Sep
13
2016

Debatnamiddag: Het professoraat anno 2016

Is de universiteit ziek? Zijn onze universiteiten diplomafabrieken geworden?

Sep
7
2016

Chemie als oplossing voor het klimaatprobleem?

Hoe kan chemie de klimaatproblematiek oplossen? De lozing van CO2 in onze atmosfeer moet drastisch teruggedrongen worden om de klimaatdoelstellingen te halen. Op 7 september werd het KVAB-Standpunt de "Chemische weg naar een CO2-neutrale wereld" voorgesteld, aan de hand van concrete uitdagingen en aanbevelingen voor de wetenschap, de technologie en het beleid.

De sprekers waren Minister Schauvliege, Bert Weckhuysen (nieuw buitenlandse van de Klasse Natuurwetenschappen) en de auteurs van het Standpunt. Presentatie door Carmien Michels (winnares Poetry Slam 2016)...

Jun
17
2016
E

Symposium: Flanders Wise With Water

Climate change is a fact. The challenge arises to develop an adaptation strategy and deal with its consequences. 

Jun
8
2016

Da Vincilezing door Louise Fresco

Lezing over de rol van landbouwbiotechnologie bij de productie van duurzaam voedsel.

Jun
2
2016

Herlezingenreeks: Herman De Dijn

Herman de Dijn, Klasse van de menswetenschappen, wijsgeer, internationaal Spinoza-expert.

SPINOZA OVER MIRAKELS

Het zesde hoofdstuk van de Tractatus Theologico-Politicus is onderdeel van een lange discussie over het fundamentele onderscheid tussen filosofie/wetenschap en religie/theologie. Als men de bijbel wetenschappelijk interpreteert (volgens de methode die Spinoza in diezelfde TTP  ontwikkelt), constateert men dat er geen tegenspraak is (kan zijn) tussen filosofie/wetenschap en religie, zelfs niet op het vlak van de problematiek van mirakels. Dit hoofdstuk is tegelijk een verdekte aanval op...

May
20
2016

Debat: Talige diversiteit in het Vlaams onderwijs

Hoe ga je als school en als leerkracht om met talige diversiteit op school?

May
19
2016

Herlezingenreeks: Jan Van Landeghem

Jan Van Landeghem, componist, Klasse Kunsten.

De "Chansons de fou" zijn een reeks van zeven vrij sombere, maar prachtige gedichten die als een soort refrein zijn opgenomen doorheen de gedichten van Les Campagnes hallucinées (1893). Ze zijn het voorwerp van een avondvullende compositie met soli, ensemble en choreografie van Jan Van Landeghem voor zijn doctoraat in de kunsten. Een van de toonzettingen werd vorig jaar gecreëerd in de Koninklijk Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten nl.: "Je suis celui qui...

May
18
2016

Debat: STEM-leerkrachten en -lerarenopleidingen

SITUERING

Science, Technology, Engineering en Mathematics: STEM is actueel in Vlaanderen. STEM-academies, het STEM-platform, het STEM-charter … ze streven naar een versterking van de wetenschappelijk-technische geletterdheid van de jeugd. Dit is niet alleen nuttig voor de invulling van knelpuntjobs, maar vooral cruciaal voor een verantwoord burgerschap in onze complexe en technologiegedreven kennismaatschappij.

Om bij te dragen tot deze belangrijke ontwikkeling, bracht de Academie een Standpunt uit, getiteld De STEM-leerkracht — een analyse van het STEM-onderwijslandschap in Vlaanderen met aanbevelingen voor...

May
11
2016
E

Joint Seminar on Capacity Remuneration Mechanisms

Today, the ultimate goal of electricity markets, not only in Belgium but all over Europe, is to ensure the progressive decarbonisation of the system whilst at the same time guaranteeing high levels of security of supply at affordable costs. What we observe, however, is essentially a struggle of utilities to find the right balance between these three pillars since action in one domain inevitably triggers an impact on the other two. In order to comply with the decarbonisation objective, for...